Allerzielen in 't Licht


Allerzielen in 't Licht

Gedenken van de overledenen tijdens Allerzielen in 't Licht

Op zaterdagavond 2 november vindt in Voorhout voor de negende keer Allerzielen in ’t Licht plaats. Iedereen is uitgenodigd. Voor kinderen is er een apart programma.

 

Tijd en inhoud

Allerzielen in ’t Licht in Voorhout duurt van 18.30 uur tot 21.00 uur. Op en rond de verlichte begraafplaats aan de Herenstraat worden diverse activiteiten aangeboden waar aan kan worden deelgenomen. Bijvoorbeeld het planten van een bol of het schrijven van een brief aan een overledene.

Op ieder graf brandt een kaarsvlam. Er is alle tijd voor een gesprek. Op een aantal plekken klinkt zang en gitaarmuziek en er is koffie, thee en chocolademelk verkrijgbaar.

 

In de Bartholomeuskerk wordt van 19.00 uur tot 20.00 uur een gebedsdienst gehouden. Na de dienst bezoekt voorganger pastor Marion Claassens de begraafplaats. Hier zal zij op verzoek graven en urnen zegenen. De avond wordt afgesloten met een passend ritueel: het verbranden van de geschreven of getekende brieven. Dit zal zijn om 20.45 uur en vormt een waardige afsluiting van de avond.

 

Ook de aangrenzende protestantse begraafplaats is de hele avond verlicht. De kerk van de Protestante Gemeente opent de deuren voor bezinning en gebed en er wordt op het orgel gespeeld. 

 

Allerzielen in ’t Licht trekt ieder jaar honderden bezoekers naar de Voorhoutse begraafplaatsen. Het is een gewaardeerd initiatief dat wordt georganiseerd door de vrijwilligers van de werkgroep Allerzielen in samenwerking met de Oranjevereniging Voorhout en de onderhoudsploeg van de begraafplaats. 

 

Kinderprogramma
Kinderen herdenken op hun eigen manier. Daarom is er een aparte kinderviering in De Roef waarin kinderen stilstaan bij iemand die zij missen. Kinderen van 6 t/m 12 jaar zijn welkom om te gedenken en om creatief aan de gang te gaan. Vast onderdeel is het planten van een bol in het bloemenhart en het luisteren naar een gedicht. Het kinderprogramma duurt van 19.00 tot 20.00 uur. Om 18.45 uur gaat de deur open.

Locatie


Sint-Bartholomeüskerk

Rooms Katholieke Kerk.

Herenstraat 47, Voorhout