Uw zicht is onze zorg. — Hoofdstraat

Clair Optiek


Optische Coherentie Tomografie (OCT) is een onderzoekmethode voor deels reflecterende (opake) materialen, waarbij beelden (dwarsdoorsnedes) worden gevormd van het netvlies. De methode is te vergelijken met echografie, waarbij geluid wordt gebruikt in plaats van licht. De OCT-techniek komt niet verder dan 1-2 mm onder het weefseloppervlak, doordat van grotere dieptes teruggekaatst licht te zwak is om er nog beelden mee te kunnen vormen.

Er is geen risico voor oogschade.

De belangrijkste voordelen van OCT zijn:

  • Rechtstreekse beelden van het inwendige van het weefsel, met bijna-microscopische resolutie
  • Geen voorbereiding van preparaten of van de patiënt nodig
  • Geen ioniserende straling

De aanmelding voor een OCT wordt gedaan door uw huisarts of door de praktijkondersteuner. De beoordeling van de genomen OCT wordt gedaan door de optometrist eventueel in overleg met locale oogartsen.