Een nieuwe optiek formule in de Bollenstreek — Herenstraat

de Brilstore


Wat is een gezichtsveldtest?
Als u de diagnose glaucoom hebt gekregen, hoeft dat nog niet te betekenen dat u blind aan het worden bent.

Bij de Brilstore kunnen wij glaucoom detecteren en zonodig controleren. Meestal wordt de gezichtsveldtest eenmaal per jaar afgenomen, maar afhankelijk van de ernst van uw glaucoom kan er besloten worden om de test vaker per jaar af te nemen.

Een visuele veldtest meet het gezichtsveld, oftewel hoe breed een gebied is dat je oog nog kan zien. Glaucoom is meestal een pijnloos proces dat eerst het perifere of zijzicht beïnvloedt. 
De test toont veranderingen die niet door de patiënt worden opgemerkt totdat de schade te ernstig is. Andere oog- of lichamelijke aandoeningen zoals cataract, beroerte, maculaire degeneratie en diabetes, kunnen ook het gezichtsveld beïnvloeden.

De test
Er zijn verschillende soorten visuele veldtesten. De meest gebruikte is de Humphrey-gezichtsveld, dat bestaat uit een fixatielampje en knipperende testlichten in uw zijzicht. Bij deze test is het belangrijk dat u zich concentreert op het fixatielicht in het midden en op de knop drukt wanneer het knipperende testlicht wordt gezien met uw zijzicht. Als u uw ogen beweegt om te volgen of op zoek naar de knipperende lichten, vermindert dit de betrouwbaarheid van de test en het vermogen van uw arts of medewerker van de Brilstore om uw ziekte te controleren.