De plek voor je peuter om samen met andere kinderen de wereld te ontdekken.

Peuterschool De3Kernen


Binnen de basisscholen de Rank en OBS het Bolwerk, locatie Diligence staan onze pedagogisch medewerksters klaar voor alle peuters uit Sassenheim. De ruim opgezette locaties bieden de peuters voldoende uitdaging om lekker te spelen, andere kinderen te ontmoeten en ook nog een extra stapje te zetten in de ontwikkeling.

Peuters vanaf twee jaar leren samen met andere kinderen te spelen, samen het speelgoed te delen en grenzen te kennen, waardoor zij zich gewaardeerd voelen en allerlei vaardigheden ontwikkelen. De Peuterschool is een vervanging van de peuterspeelzaal, waardoor de opvang onder het kinderdagverblijf en tevens onder de Wet Kinderopvang valt. In Teylingen heeft Kindercentrum De Speelbrug een samenwerkingsverband met Stichting De3Kernen, die de peuterscholen exploiteert.

Wilt u een rondleiding op één van onze locaties? Maakt u hier een afspraak.

Direct aanmelden? Dat kan via het digitale aanmeldingsformulier .