stedenband Warmond met het Franse Champigné.

Stichting Jumelage Warmond Champigne


Contact

, , Warmond

Warmond  heeft een stedenband met Champigné, een gemeente in het stroomgebied van de rivier de Loire in Frankrijk, nabij Angers in de provincie Anjou. 

De Stichting Jumelage Warmond Champigné (JWC) is een vrijwilligersorganisatie die zich vooral bezig houdt met het ontwikkelen en bevorderen van vriendschapsbanden voor alle groepen van de bevolking. Om dat te bewerkstelligen werkt de stichting samen met verenigingen, bedrijven en scholen.Voor de jeugd is er een aparte plek, mede omdat de Europese Unie in de jaren vijftig van de vorige eeuw de jumelages in het leven heeft geroepen voor de Europese jeugd. De achterliggende gedachte was dat, als de jeugd elkaar en elkaars cultuur zou kennen, er nooit meer zoiets als een Tweede Oorlog zou voorkomen

Deze stichting heeft onder meer als doelstelling de kennis van de Franse taal te bevorderen. In dat kader organiseert ze maandelijks bijeenkomsten. En heeft ze jaarlijks uitwisselingen met het in de Loire-streek gelegen plaats Champigné.