Lokale politiek, voor en door Teylingen. — Raadhuisplein

TrilokaalSpeerpunten Trilokaal

 

Trilokaal is de enige echte lokale politieke partij voor de gemeente Teylingen. Geen Haagse agenda, wij zetten ons in voor de lokale zaak! Trilokaal staat voor:

 • Goed contact met haar achterban en de inwoners van Teylingen.
 • Meer betaalbare woningen voor starters, jongeren en ouderen. Dit betekent ook een breder aanbod aan sociale huurwoningen.
 • Een duurzame toekomst, waar energieneutraal wordt gebouwd en vele duurzaamheidsinitiatieven worden ontwikkeld.
 • Het verbeteren van de steeds verder verslechterende jeugdzorg in onze gemeente.
 • Extra aandacht voor de oudere en kwetsbare inwoners in Teylingen.
 • Blijvende aandacht voor sport op een hoog niveau.
 • Samen met de ondernemers werken aan een goed ondernemersklimaat.
 • Een prettig woongevoel in de dorpen, waarbij (verkeers)veiligheid centraal staat.
 • Een groene gemeente, waar woningbouw gecompenseerd wordt met nieuw aangelegd groen.
 • Een gemeente die dienstbaar moet zijn aan de inwoner.
 • Het regelmatig evalueren en verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening.
 • Het promoten van onze mooie gemeente om de lokale economie draaiende te houden, winkels te behouden en de werkgelegenheid te versterken.
 • Levendigere, bereikbaardere en aantrekkelijkere centra in alle drie de dorpskernen.
 • Maar vooral het continue creëren van betrokkenheid met de inwoners van Teylingen.

Voor uitgebreidere informatie bij onze standpunten en speerpunten, lees ons verkiezingsprogramma!


Laat een beoordeling achterWij stellen een reactie bijzonder op prijs, maar behouden ons het recht voor reacties die ongefundeerd zijn, of een anonieme afzender hebben, te verwijderen.


Reviews voor Trilokaal: