3 VWO leerlingen behalen Junior Certificate op Rijnlands Lyceum Sassenheim

3 VWO leerlingen behalen Junior Certificate op Rijnlands Lyceum Sassenheim Foto: RLS

Alle leerlingen die vorig schooljaar de derde klas van het tweetalig VWO succesvol afrondden, ontvingen op 10 september hun Junior Tweetaligonderwijs(TTO) Certificate. Dit certificaat is afgegeven door het Nuffic, de landelijke organisatie die zich inzet voor internationaal onderwijs. 

Daarnaast hebben alle TVWO-3-leerlingen ook examen gedaan op hoog Cambridge Engels niveau. Iedere leerling slaagde hiervoor. Dit is het bewijs dat leerlingen na drie jaar tweetalig VWO hun kennis van de Engelse taal flink vergroot hebben.

Opzet van het TTO onderwijs

In de onderbouw van het TTO wordt ruim boven de minimumeis van het Nuffic in het Engels les gegeven.In de lessen is de voertaal Engels
Boeken, werkstukken en toetsen zijn ook volledig in het Engels en internationaal georiënteerd. Door deze opzet leren leerlingen niet alleen snel en goed Engels, maar leren zij ook dat de wereld veel groter is dan Nederland.

 

De meeste leerlingen zijn zo enthousiast over het tweetalig onderwijs dat ze ook in de bovenbouw voor TTO kiezen. We leiden hen op voor het Senior TTO Certificate en voor het examen International Baccalaureate English Language & Literature. Afgelopen jaar slaagden opnieuw weer alle TTO-leerlingen hiervoor! - Harm-Jan Langelaar, RLS coördinator TTO

 


Reacties