30 km/u de standaard in Teylingen?

30 km/u de standaard in Teylingen? Foto: InTeylingen

De maximale snelheid terug naar 30 km per uur binnen de bebouwde kom in Teylingen. De PvdA roept via een motie het college op om de mogelijkheden te bekijken om de maximale snelheid in Teylingen terug te brengen.

Dit naar aanleiding van een advies van de Rijwiel en Automobiel Industrie.

Veiliger en minder overlast

Momenteel is 50 km/u binnen de bebouwde kom standaard, tenzij anders aangegeven met verkeersborden. Volgens de RAI zou een verandering naar 30 km/u geluidoverlast beperken en het aantal verkeersslachtoffers terugdringen.
Zo neemt bijvoorbeeld de remweg op droog wegdek af van 19 meter (bij 50 km/u) naar 7 meter.  

Gezien de recente discussies over verkeersveiligheid, maar ook over de verstedelijking en mobiliteit van onze streek neemt de PvdA dit statement van de RAI vereniging zeer serieus en zijn wij benieuwd wat de mogelijkheden zouden zijn voor Teylingen.’ – motie PvdA Teylingen

De PvdA roept de gemeente Teylingen op om een lokale verkenning uit te voeren in navolging van het advies van de RAI.
De Commissie Ruimte bespreekt deze motie op 21 mei.

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties