32 RLS leerlingen behalen International certificaat Franse taal

32 RLS leerlingen behalen International certificaat Franse taal Foto: Rijnlands Lyceum Sassenheim

De eerste lichting ‘DELF-leerlingen’ uit havo3, vwo3 en tvwo3 van het Rijnlands Lyceum Sassenheim ontving op 12 februari het Diplôme d’Études de Langue Française (DELF).

Dit is een internationaal erkend certificaat voor beheersing van de Franse taal dat door het Franse ministerie van Onderwijs wordt afgegeven en aansluit bij het niveau van de leerlingen aan het eind van de derde klas.

Vorig jaar bood de RLS sectie Frans de leerlingen voor het eerst aan om mee te doen aan DELF.  En de ervaringen zijn positief, al de 32 kandidaten die zich ervoor aanmeldden, slaagden en wel met heel goede cijfers!

Officiële certificaat legt een lange weg af

Vanuit Frankrijk, waar het certificaat is gemaakt, is het per diplomatieke koffer naar het Institut Français in Nederland gestuurd van waaruit het Sassenheim bereikte.

“Afgelopen januari startten we met een volgende groep ‘DELF-leerlingen’, Deze groep is zeker zo enthousiast, één keer per week volgen deze leerlingen een extra les Frans, in een kleine groep. Daarbij besteden we, aan de hand van een lesboek, aandacht aan de vier vaardigheden lezen, luisteren, schrijven en spreken. Tijdens de lessen laten we de stof zo praktisch mogelijk toepassen en bereiden we iedereen voor op het examen. Het mondelinge examenonderdeel spreekvaardigheid is daarbij extra spannend voor hen omdat dat op een andere school moet worden afgelegd, bij voor hen onbekende docenten. Voor de eerste lichting is dat absoluut geen probleem gebleken, we zijn trost op hen!”, - mw. Smits, sectie frans

Wat het Cambridge-niveau voor Engels is, is DELF voor Frans

De leerlingen hebben zich vrijwillig aangemeld voor deze studie, waarbij het RLS de faciliteiten heeft geboden.  De school is zich nu aan het oriënteren om voor Klas 3 ook de verbreding en verdieping van de Duitse taal aan te bieden via het Goethe-diploma.

 


Reacties