8 lintjes uitgereikt in Teylingen

8 lintjes uitgereikt in Teylingen Foto: Gemeente Teylingen

Afgelopen jaar zijn veel dorpsgenoten aangedragen voor een Koninklijke onderscheiding, acht van hen zijn vandaag benoemd tot Lid of Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij kregen vanmorgen een belletje van de burgemeester, maar moeten nog even wachten op de officiële uitrijking. 

Wegens de coronamaatregelen is de uitreiking van de lintjes uitgesteld naar een nader te bepalen moment. Alle gedecoreerden kregen vanmorgen persoonlijk bericht van burgemeester Carla Breuer dat zij hen, namens de koning, de koninklijke onderscheiding mag overhandigen.

Lintjesregen 2020  

De onderscheidingen gingen naar:

Mevrouw M.C.C. (Marja) van Steijn – van der Hulst (60) – Sassenheim
Wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Van Steijn is als parochiesecretaresse bij parochie Sint Maarten altijd bereid een stapje meer te doen en zet zij zich ook in als vrijwilliger, bijvoorbeeld door te notuleren. Sinds 2004 is mevrouw Van Steijn koster in de Sint Pancratiuskerk. Daarnaast is zij als begeleider actief bij de schooltuinvereniging in Park Rusthoff en is zij vrijwilliger bij het onderhoud.
Mevrouw Van Steijn is lang betrokken geweest bij de Jeugdnatuurwacht als begeleider en regelaar achter de schermen. Ook hier ging het erom kinderen interesse en respect bij te brengen voor de natuur.

De heer P.J.P.S (Patrick) van der Lans (51) - Sassenheim
Wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Van der Lans is al twintig jaar betrokken bij de vrijwillige brandweer in Sassenheim, waar hij al snel zijn papieren voor chauffeur/pompbediener haalde en inmiddels is opgeklommen tot niveau hoofdbrandwacht. 
De heer Van der Lans is een betrokken en gedreven brandweerman, en staat bekend als trouw en loyaal, vaardigheden die hem altijd goed van pas zijn gekomen. Bij de brandweer zet hij zijn gedegen voertuigkennis goed in. Daarnaast heeft hij als bestuurslid van de personeelsvereniging veel feestjes en uitstapjes georganiseerd.

De heer L.P. (Lenard) Onderwater (48) - Sassenheim
Wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Gedurende een flink aantal jaren heeft de heer Onderwater zich ingespannen voor de samenleving. Op jonge leeftijd was hij al actief in commissies. Hij was betrokken bij scouting Kaninefaaten: eerst in de leiding, later in het bestuur. Daarnaast was hij ook op sportief gebied als vrijwilliger actief.
De heer Onderwater is inmiddels al twintig jaar betrokken bij de vrijwillige brandweer in Sassenheim, waar hij is opgeklommen tot niveau brandmeester. Hij is ploegchef geweest en staat bekend als een vaardig oefenleider. Bij de Brandweer OVSW/Veiligheidsregio Hollands Midden heeft hij zitting genomen in de BGO en was hij OR- en bestuurslid.

Mevrouw H.M. (Rini) Karstens – van Halsema (78) - Warmond
Wordt genoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Karstens heeft zich naast haar werk jarenlang belangeloos ingezet voor anderen. Ruim 28 jaar was mevrouw Karstens betrokken bij het voormalige Diaconessenhuis in Leiden, als bestuurslid en lid van de raad van toezicht. Daarnaast heeft zij voor de Leiden Marathon een medewerkersbureau opgezet, dat voor werving en instructie van vrijwilligers zorgde.
Na haar verhuizing naar Warmond raakte zij al snel betrokken bij de Vereniging Park Klinkenberg. Mevrouw Karstens verzette veel werk voor de PKN, en nu als ouderling, lid van de kerkenraad en juridische vraagbaak voor de Protestantse Kerk Warmond. Ook is mevrouw Karstens bij drie bridgeclubs actief als spelleider en zit zij bij één daarvan in het bestuur.

De heer G. (Gerrit) Tol (74) - Warmond
Wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Tol is betrokken bij de Golfclub Kagerzoom, de Business Club Kagerzoom en de Oranje Sociëteit Warmond. In deze organisaties heeft hij de meest uiteenlopende klussen aangepakt. Vanwege zijn functie bij Shell heeft hij ook in het buitenland gewoond waar hij actief was in de Nederlandse Vereniging.
Na zijn pensionering is de heer Tol kennis gaan overdragen als buitengewoon hoogleraar. Hij gaf colleges, hielp studenten aan stageplekken en ging mee op reizen. Mede dankzij zijn houding en inspirerende lessen steeg het aantal studenten Offshore Enginering van 35 naar 141.  

Mevrouw J.M.S.P. (Jacqueline) Hogewoning – van Egmond (55) – Voorhout
Wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Hogewoning zet zich al 25 jaar in als trouw vrijwilliger voor mensen die steun kunnen gebruiken, en voor de kerk, parochie St Maarten, kern Sint Bartholomeus. Zij was vanuit de kerk betrokken bij het opzetten van een verdeelpunt van de Voedselbank Teylingen. Naast haar werk in het Alrijne Ziekenhuis was zij betrokken bij het inrichten van het elektronisch patiëntendossier en een roosterprogramma.
Daarnaast brengt zij als mantelzorger bijna dagelijks een bezoek aan haar moeder die hierdoor zelfstandig kan blijven wonen. 

Mevrouw G.J.R.M. (Truus) Warmerdam – van Kesteren (65) – Voorhout
Wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Warmerdam is binnen de kerk, parochie Sint Maarten, op vele fronten actief: onder andere als lid van de pastoraatgroep, als drijvende kracht achter de kerstmarkt, als gastvrouw, als organisator van de kindercrèche. Daarnaast vormt zij als intermediair een belangrijke schakel tussen de voorganger en familie bij het regelen van uitvaarten. Ook zit mevrouw Warmerdam in de bedevaartgroep, onderhoudt zij contact met de basisscholen en werkt zij mee aan Allerzielen in het licht. 
Mevrouw Warmerdam is tevens als vrijwilliger actief bij Foreholte, Handbalvereniging Voorhout, Stichting Vakantie Evenementen Voorhout en het Luchtkussenfestival.

De heer N.A. (Nico) Bakker (71) –  Voorhout
Wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Bakker is sinds de jaren tachtig betrokken bij het jeugd- en jongerenwerk in Voorhout. Hij was één van de mensen achter De Boei, een jeugdclub voor tieners, en vrijwilliger bij Vakantie Evenementen Voorhout. Inmiddels is hij al dertien jaar huismeester van de Spelewey.
Daarnaast spant hij zich in voor de Oranjevereniging Voorhout. Op Koningsdag, het Luchtkussenfestival, de Avondvierdaagse, de Najaarsfeesten: de heer Bakker is er altijd bij. Ook is de heer Bakker wekelijks actief bij SV Warmunda als scheidsrechter. 


Reacties