Aanpakken parkeerdruk P+R Station Sassenheim niet voor najaar 2020

Aanpakken parkeerdruk P+R Station Sassenheim niet voor najaar 2020 Foto: InTeylingen

'Lang parkeren ontmoedigen en gebruik van het openbaar vervoer stimuleren' is de oplossingsrichting die de  gemeente Teylingen samen met stakeholders gaat verkennen. Najaar 2020 wordt er meer duidelijkheid verwacht. 

De gemeente heeft voor deze richting gekozen omdat, uit het onderzoek blijkt dat de parkeerbezetting bij de P+R Station Sassenheim voor circa 30% veroorzaakt wordt door langparkeerders en parkeerders met een ander doel dan P+R. 

De uitkomsten van deze verkenning worden vervolgens voorgelegd aan de Gemeenteraad. In het najaar van 2020 verwacht de gemeente hier meer duidelijkheid over.

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties