Activiteiten citymanager

Activiteiten citymanager Foto: John van der Tol

Op verzoek van diverse ondernemers en gemeenteraadsleden zal er via deze weg regelmatig geïnformeerd worden waar citymanager John van der Tol zich de afgelopen tijd mee bezig heeft gehouden.

Dit is een bericht van Citymanagement

John wordt 20 uur per week ingehuurd en legt verantwoording af aan het bestuur van Stichting Citymanagement Teylingen. Zijn werkzaamheden komen voort uit de detailhandelsvisie 2014, destijds vastgesteld door de gemeenteraad van Teylingen. Daarnaast zijn er taken door het voormalig TOV bestuur toegevoegd en krijgt John rechtstreeks actuele taken mee van zijn bestuur en de gemeente Teylingen.

Tot op heden bestaat zijn werkgebied uit de winkelgebieden van Sassenheim, Voorhout en Warmond aangevuld met taken in het recreatiegebied in Warmond. Praktisch gezien; een deel van zijn tijd wordt ingevuld met taken vanuit de gemeente die veelal betrekking hebben op de eerder genoemde winkelgebieden, een deel van de tijd direct voor winkelkern Voorhout, een deel voor Warmond en een deel voor het winkelcentrum Sassenheim.

Werkzaamheden citymanager

Voor een overzicht van de werkzaamheden in hoofdlijnen van de citymanager van de afgelopen 3 maanden: 

 • Contacten onderhouden en verantwoording afleggen aan Stichting Bestuur
 • Wekelijks onderhouden contacten met diverse winkeliers in de winkelgebieden
 • KVO Voorhout (voorzitter)
 • KVO Sassenheim (per 24-4 voorzitter)
 • Voorbereidingen KVO Warmond met CCV en enkele Warmondse ondernemers
 • Organiseren verbindingsbijeenkomst Sassenheim (25-4)
 • Organiseren verbindingsbijeenkomsten Voorhout (13-3 en 24-4)
 • Structureel overleg met vaste beleidsmedewerker binnen de gemeente Teylingen
 • Maandelijks overleg met Wethouder Brekelmans
 • Bezoek fracties VVD, CDA, D66, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie
 • Contacten onderhouden met de politiek binnen Teylingen
 • Contacten onderhouden vastgoed
 • Meedenken over leegstand
 • Contacten onderhouden met winkelformules en grootfiliaalbedrijven
 • Volgen van trends & ontwikkelingen binnen de retail, horeca, recreatie en leisure
 • Geregeld aanspreekpunt en verbinder tussen ondernemers/gemeente en andersom
 • Gesprekspartner en betrokken bij uitstallingenbeleid
 • Gesprekspartner en betrokken bij digitale informatievoorziening Teylingen
 • Regionaal overleg watergebied
 • Collegiaal contacten onderhouden centra omliggende gemeenten
 • Gesprekspartner en adviserende rol tussen TOV en ondernemers
 • Gesprekspartner en betrokken bij de weekmarkten en standplaatsen
 • Vertrouwenspersoon ondernemers
 • Signalerende functie richting gemeentebestuur
 • Communicatie richting alle betrokkenen via nieuwsbrieven, mail en social media
 • Meedenken/adviseren winkeliers
 • Duivenoverlast Sassenheim

 


Reacties