Activiteiten citymanager

Activiteiten citymanager Foto: John van der Tol

Waar heeft citymanager John van der Tol zich de afgelopen twee maanden mee bezig gehouden? Op verzoek van diverse partijen een update in hoofdlijnen:

Dit is een bericht van Citymanagement

 • Contacten onderhouden en verantwoording afleggen aan Stichting Bestuur
 • Opzetten van een KVO in Warmond
 • Overlast op het water in Warmond
 • Uitwerking verbindingsbijeenkomst Sassenheim en uitvoering diverse acties
 • Uitwerking verbindingsbijeenkomst Voorhout en uitvoering diverse acties
 • Structureel overleg met vaste beleidsmedewerker binnen de gemeente Teylingen
 • Maandelijks overleg met Wethouder Brekelmans
 • Contacten onderhouden met de politiek binnen Teylingen
 • Contacten onderhouden vastgoed en formules voor onder andere invulling winkelpanden
 • Volgen van trends & ontwikkelingen binnen de retail, horeca, recreatie en leisure, mede voor een toekomstige centrumvisie in de verschillende kernen
 • Geregeld aanspreekpunt en verbinder tussen ondernemers/gemeente en andersom
 • Gesprekspartner en betrokken bij uitstallingenbeleid
 • Gesprekspartner en betrokken bij digitale informatievoorziening Teylingen
 • Regionaal overleg watergebied en recreatie
 • Gesprekspartner en adviserende rol tussen de ondernemersvereniging en ondernemers
 • Gesprekspartner en betrokken bij de weekmarkten en standplaatsen, voornamelijk in Sassenheim
 • Vertrouwenspersoon ondernemers
 • Signalerende functie richting gemeentebestuur en politiek
 • Meedenken/adviseren/contacten onderhouden met diverse winkeliers
 • Afronden duivenoverlast Sassenheim
 • AED’s in winkelgebieden
 • Veiligheid winkelgebieden

 


Reacties