Alleen succesvol verduurzamen met groot draagvlak

Alleen succesvol verduurzamen met groot draagvlak Foto: EE care sport- en recreatiecomplex de Wasbeek

De gemeente Teylingen zet de laatste jaren op verschillende vlakken in op verduurzaming, onder andere om bij te dragen aan het Nederlandse doel om in 2050 volledig over te zijn op duurzame energievoorzieningen. Uit het afstudeeronderzoek van raadslid Hidde Verhoeve blijkt dat brede verduurzaming in de gemeente alleen kan als er genoeg draagvlak is bij de bewoners.

Omdat een groot draagvlak verduurzaming makkelijker maakt, onderzocht Verhoef onder andere waarom er weerstand is tegen bepaalde duurzame oplossingen en waar kansen liggen voor de gemeente.

Integreer oplossingen

Zo blijken veel mensen moeite te hebben met opwekkers van zonne- of windenergie, als deze in een open groene omgeving geplaatst worden. Zonnepanelen op bestaande gebouwen of geïntegreerd in de infrastructuur roept veel minder weerstand op.

Nut en noodzaak

Als bewoners nut en noodzaak niet inzien van het verduurzamen van hun eigendommen, daalt de interesse. De gemeente moet hierin een voorbeeldfunctie innemen en laten zien wat verduurzamingsprojecten doen en opleveren.

Communicatie en financieringsmogelijkheden

Daarmee samenhangend constateerde Verhoeven dat onvoldoende kennis zorgt voor onvoldoende draagvlak en dat informatievoorzieningen in sommige gevallen herzien moeten worden. Ook draagt de ontwikkeling van alternatieve financieringsmogelijkheden bij aan meer betrokken inwoners.

Verhoeve deed zijn onderzoek voor en in de gemeente Wassenaar, maar de resultaten zijn grotendeels universeel. Daarom deelde hij het onderzoek ook tijdens een raadsvergadering met de gemeente Teylingen.


Reacties