Antoniusschool Voorhout op SEEF

Antoniusschool Voorhout op SEEF Foto: Antonius SCHOOL op SEEF

Wethouder Arno van Kempen heeft het tweede verkeersveiligheidslabel van School op Seef uitgereikt. De Antoniusschool is ontzettend trots.

Na het zingen van het schoollied en het lied ‘Een Veilige Fiets’ fietsten leerlingen uit groep 8 een moeilijk parcours. Dani, Nienke, Rick, Senna en Devlin top gedaan. Ook de wethouder en politieagent hebben het parcours foutloos afgelegd. Na afloop kregen alle kinderen in de klas een kleine attentie.

SCHOOL op SEEF

SCHOOL op SEEF is hét programma in Zuid-Holland voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Hier worden kinderen in een veilige omgeving op een eigentijdse manier begeleid in hun ontwikkeling tot duurzaam veilige weggebruikers. SCHOOL op SEEF omvat hoogwaardig en aansprekend, praktijkgericht en digitaal materiaal. Het werken aan de verkeersveiligheid van kinderen op en rond de basisschool vereist een integrale aanpak. Het programma SCHOOL op SEEF biedt de mogelijkheid om vanuit verschillende facetten (educatie, infrastructuur, communicatie, etc) hieraan te werken.

Dit met als motto:

"kinderen hebben recht op een veilige, zo zelfstandig mogelijke deelname aan het verkeer".

Doelstellingen programma SCHOOL op SEEF:

  • De schoolomgeving en de schoolroutes zijn veilig ingericht
  • Er vindt theoretisch verkeersonderwijs plaats in alle leerjaren
  • Er vindt praktisch verkeersonderwijs plaats in alle leerjaren
  • Er wordt met de ouders gecommuniceerd over verkeersveiligheid
  • Er vindt (indien nodig) handhaving plaats die is afgestemd op de specifieke situatie
  • Er wordt gestimuleerd zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school te gaan
  • De aanpak is structureel en is verankerd in een goede organisatiestructuur

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties