Archeologisch onderzoek gebied Nieuw Boekhorst

Archeologisch onderzoek gebied Nieuw Boekhorst Foto: gemeente Teylingen

Historische Kring Voorhout is met de gemeente overeengekomen dat er komende tijd archeologisch onderzoek gedaan wordt op de plek van het nieuw te bouwen Nieuw Boekhorst. HKV is vooral benieuwd naar de locaties waar vroeger kasteel Boekenburg en de Boekhorstmolen stonden.  

Voorhout kent een rijke historie die niet overal meer zichtbaar boven de grond staat, zoals in de Boekhorstpolder. HKV wil graag dat in een vroeg stadium van de ontwikkelingen voor Nieuw Boekhorst archeologisch onderzoek gedaan wordt.

Eerst bureauonderzoek

Alle betrokken partijen zijn overeen gekomen dat het begint bij een gedegen bureauonderzoek om uit te vinden wat er al gedocumenteerd is over kasteel Boekenburg en de Boekhorstmolen. Dit onderzoek moet dit jaar nog plaatsvinden, zodat men daarna gerichter kan zoeken. Hoe het veldonderzoek er precies uit komt te zien is afhankelijk van de resultaten van het bureauonderzoek.

We hopen dat er daarna voldoende tijd ter beschikking komen om het veldwerk te doen. Immers de verwachting is in 2024 gebouwd zal gaan worden.’ – HKV

Historische Kring Voorhout vertrouwt erop dat de (project)partners voor Nieuw Boekhorst serieus zijn in de wens om de historie van het gebied te onderzoeken en zo mogelijk elementen ervan in de bouwplannen zichtbaar te maken.

‘Dit zal het te realiseren gebied verrijken en de meer dan duizendjarige geschiedenis van Voorhout recht doen.’ – HKV

 


Reacties