Avondklok blijft van kracht totdat de zaak in hoger beroep is behandeld

Avondklok blijft van kracht totdat de zaak in hoger beroep is behandeld Foto: Dennis

Het duurde even voordat het duidelijk was, maar vlak voor het ingaan van de avondklok om 21:00 uur was daar toch het besluit dat de uitspraak over het einde van de avondklok wordt opgeschort. Dit betekent dat de avondklok voorlopig nog van kracht blijft.

Dinsdagochtend oordeelde de Haagse rechtbank dat de avondklok per direct moest worden opgeheven. Dit omdat het invoeren van de avondklok juridisch niet goed in elkaar zat. De avondklok is ingesteld op basis van een noodwet, de zogenaamde Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg). Dit maakt het voor het kabinet mogelijk dat er in een noodgeval regels mogen worden ingevoerd die niet langs de Eerste en Tweede Kamer hoeven voor toestemming. Volgens de rechtbank is het invoeren van een avondklok echter geen noodsituatie, wat het invoeren niet legitiem maakt.

De Nederlandse staat ging in verweer tegen het besluit van de rechtbank. Zij vroeg het gerechtshof om het besluit te schorsen tot het hoger beroep, wat later deze week plaatsvindt. Hierop volgde eerst nog een woordenwisseling, wat erin resulteerde dat Jeroen Pols van Viruswaarheid de rechter wraakte. De wrakingskamer van het gerechtshof oordeelde dat hier geen sprake van was, waarop de zitting verder ging.

Even voor half 9 besloot de rechtbank de uitspraak over het einde van de avondklok wordt opgeschort. Totdat het hoger beroep heeft plaatsgevonden, wat naar verwachting later deze week is, blijft de avondklok dus van kracht. 


Reacties