Bestuur Citymanagement heeft geen bezwaar tegen werkzaamheden in Lisse

Bestuur Citymanagement heeft geen bezwaar tegen werkzaamheden in Lisse Foto: John van der Tol

Het bestuur van Citymanagement Teylingen geeft nader uitleg over de invulling van de taken van John van der Tol nu hij zich zowel in Teylingen als in Lisse gaat inzetten voor centrummanagement.

Dit is een bericht van Citymanagement

Per 1 september 2018 gaat onze Citymanager John van der Tol naast zijn 20 uur die hij per week besteedt aan ondernemend Teylingen, voor 10 uur een functie oppakken in Lisse.
Het karakter van de functie in Lisse is anders dan die in Teylingen.
John zal zich daar gaan richten op de onderlinge samenwerking tussen ondernemers (op hoofdlijnen) en de vitalisering (toekomstbestendig maken) van het centrum. Hij versterkt het reeds bestaande team van Lisse Marketing. 

Als bestuur van de stichting City Management Teylingen zien wij geen bezwaar in deze uitbreiding van zijn taken, sterker nog het heeft waarschijnlijk voordelen op het vlak van afstemming tussen de onderlinge gemeenten. Teylingen maakt net als Lisse deel uit van de beweging HLT Samen, waarin de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen op gemeentelijk vlak samenwerken en taken integreren
 
John zal in Lisse meer op strategisch niveau meedenken en zaken in gang zetten die vervolgens door de 3 andere teamleden van Lisse Marketing opgepakt zullen gaan worden.
 
Voor de volledigheid melden wij u ook dat wij op dit moment met de gemeente Teylingen in overleg zijn over het uitbreiden van het takenpakket (inclusief het aantal te besteden uren) van onze Citymanager. Wij houden u van verdere ontwikkelingen op dit vlak op de hoogte.
 
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u terecht bij ondergetekende.
 
Groeten,
 
Frans Heemskerk
Voorzitter Stichting Citymanagement Teylingen


Reacties