Bezoekers ook in 2020 welkom bij Historische Kring Voorhout

Bezoekers ook in 2020 welkom bij Historische Kring Voorhout Foto: Historische Kring Voorhout

De laatste zaterdagochtend van elke maand is voor de Historische Kring Voorhout (HKV) traditioneel een bezoekmoment. Deze gewoonte wordt ook in 2020 voortgezet.  

De deur van het Historisch Centrum aan de Bonekruidstraat zal op zaterdag 25 januari om half elf ‘s morgens open staan en de bezoekersruimte is tot half één toegankelijk voor zowel leden als andere belangstellenden van binnen en buiten Voorhout.

Wat is er te doen? 

  • Er is dan nog een laatste gelegenheid om de tentoonstelling over de jubilerende zwemvereniging De Columbiaan te bezoeken.
  • Er gelezen worden in de bibliotheek met lokale en regionale boeken.
  • Er zijn tijdschriften in te zien, bladen van de historische verenigingen uit de omgeving en tijdschriften over genealogie en archeologie liggen ter inzage.
  • Voor geïnteresseerden in hun voorgeslacht is er hulp om op weg te raken met een stamreeks of kwartierstaat. Als u de informatie over ouders en grootouders meebrengt kan er gezamenlijk een begin gemaakt worden.
  • Aan de tafel kan onder het genot van een kopje koffie of thee met elkaar gepraat kan worden over het dorp van nu en van vroeger. Kortom het is meer dan de moeite waard om op 22 januari een bezoek te brengen. 

Bidprentjes

De HKV beschouwt bidprentjes als waardevolle documenten waarin in het kort het leven van de overledene beschreven staat. Een deel van de collectie bidprentjes is beschikbaar in mappen. Bezoekers worden van harte uitgenodigd om hun eigen bidprentjes mee te brengen die gescand kunnen worden, of mogelijk zelfs aan HKV geschonken.

Holocaust herdenking

Op zondagavond 26 januari wordt om zeven uur het tijdelijke Holocaust monument op het he Raadhuisplein onthuld. Genaamd ‘Levenslicht’ herinnert dit aan de 104.000 Joodse -, Roma - en Sinti-slachtoffers van de tweede wereldoorlog. Na deze onthulling is er voor de belangstellenden een stuk te zien uit de voorstelling ‘De jongen met de gestreepte pyjama’ door de Theaterschool Teylingen. Parallel wordt door de HKV een samenvatting gegeven van een presentatie over het leven van Dr. Fritz Hirschfeld, een Joodse inwoner van Huize St. Agnes ten tijde van de Duitse inval. Dr. Hirschfeld werd in Auschwitz vermoord.


Reacties