Bijna 200 reacties enquête Ruïne van Teylingen

Bijna 200 reacties enquête Ruïne van Teylingen Foto: InTeylingen

Bijna 200 inwoners vulden in november een korte vragenlijst in over de toekomst van de Ruïne van Teylingen.  


- Lees verder onder deze advertentie -

Bijna alle respondenten geven aan goed bekend te zijn met de Ruïne, ze wandelen daar wel eens of bezoeken een evenement. Respondenten zijn overwegend enthousiast over verdere plannen voor de Ruïne. Ze vragen aandacht voor de bereikbaarheid en parkeren. In de vragenlijst is ook gevraagd naar het idee van een jaarrond geopende tuin rondom de Ruïne. De aantrekkingskracht van een dergelijk idee is herkenbaar voor de respondenten. 

Beeld vormen

Naast de enquête via de website, is ook het burgerpanel van Teylingen bevraagd en organiseerde de gemeente in november een inloopavond. De avond werd door bijna 100 belangstellenden bezocht. De aanwezigen hebben meegedacht en de gemeente laten weten hoe zij kijken naar de toekomst van de Ruïne. 

Gemeenteraad

De gemeenteraad heeft eerder aangegeven kaders te willen opstellen voor de toekomst van de Ruïne van Teylingen. De afgelopen jaren heeft de gemeente, samen met inwoners, verenigingen en ondernemers een beeld gevormd van wat mogelijkheden kunnen zijn. Het overzicht van deze beeldvorming (agendapunt 8) staat op de agenda van de commissie Welzijn van 14 januari. 


Reacties

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.