Blog Trilokaal: Cees Bos over duurzaamheid, ondernemen en Trilokaal

Blog Trilokaal: Cees Bos over duurzaamheid, ondernemen en Trilokaal Foto: Maurice Hoogeveen

Nieuw lid van Trilokaal aan het woord: 'Ik ben al jaren als ondernemer in Sassenheim en Voorhout actief. Om op te komen voor het ondernemerschap ben ik een zoektocht begonnen naar een nieuwe politieke partij. Trilokaal wil de ondernemers ondersteunen en in overleg met de ondernemers nieuwe plannen ontwikkelen.'

Door: Cees Bos van Trilokaal

Mijn naam is Cees Bos. Ik ben al jaren als ondernemer in Sassenheim en Voorhout actief, zonder politieke intenties in Teylingen. Jarenlang ben ik lid geweest van een andere politieke partij, die echter steeds verder afstand nam. Om op te komen voor het ondernemerschap ben ik een zoektocht begonnen naar een nieuwe politieke partij. Na het lezen van de diverse verkiezingsprogramma’s is mijn keus op Trilokaal gevallen.

De mogelijkheid om, als lid, vier jaar mee te denken en mee te kunnen stemmen over belangrijke beslissingen in het belang van Teylingen, was een van die overwegingen om lid te worden. Maar ook de visie over duurzaamheid was voor mij een reden om lid te worden. Op duurzaamheid wil ik even wat dieper ingaan. Als ondernemer ben ik al jaren geleden overgegaan op een andere verlichting in mijn twee winkels. Het belangrijkste voordeel is de beperkte warmteafgifte waardoor zeker in de zomer minder koeling nodig is en de elektriciteitsrekening lager uitpakt. Maar ook op andere gebieden hebben we in de winkels geïnvesteerd om het milieu te ontzien.

Duurzaam bouwen, windmolens, zonnepanelen… Dat zijn kleine stapjes vooruit. Misschien krijgt de molenstomp in Sassenheim toch wieken om schone energie op te wekken. Maar willen we echt grote stappen maken dan moeten we een bredere doelstelling etaleren. Denk daarbij aan zonnepanelen op alle daken van de bedrijfsterreinen, samen investeren met de ondernemers en particulieren die de zonnepanelen niet kwijt kunnen op hun eigen daken. Denk ook even aan de ellende die de Groningers doormaken met de gaswinning in hun gebied. Kunnen wij als Teylingers daar niet massaal iets aan bijdragen? Bijvoorbeeld door met velen over te stappen van koken op gas naar elektrisch koken. Inductie is namelijk makkelijk inpasbaar in bestaande keukens en vraagt geen grote investeringen. Maar hoe groter de groep inwoners is die wil overstappen van gas naar elektrisch koken, hoe lager de investering wordt. Duidelijk is wel dat er iets moet gebeuren nu de gasbel steeds kleiner in omvang wordt. Wat ook van groot belang is dat er wel echt groene stroom geleverd wordt door uw stroomleverancier. Als de stroom gemaakt wordt met gasturbines worden we er niet wijzer van. Duurzaamheid vraagt dus aandacht en energie in een breed vlak en dat moeten we er nu met zijn allen in steken.

Ook op het ondernemersgebied is er in Teylingen veel gebeurd. Het ondernemersfonds heeft veel verdeeldheid gebracht. Trilokaal wil de ondernemers ondersteunen en in overleg met de ondernemers nieuwe plannen ontwikkelen.

Meedenken en meestemmen kan bij Trilokaal, gewoon lid worden is de eerste stap naar een betere lokale toekomst. De tweede stap is: Stem 21 maart 2018 op Trilokaal.

Cees Bos, ondernemer

 


Reacties