Bomen worden gekapt langs N444

Bomen worden gekapt langs N444

Heijmans is dinsdag 24 november begonnen met het kappen van bomen lang de N444. Het kappen van de bomen is nodig voor de aanleg van de nieuwe dubbelstrookrotonde die de Noordelijke Randweg aansluit op de N444. Hier komt ook de nieuwe brug over de trekvaart en een fietstunnel onder de N444 door.

Het kappen van de bomen zal ongeveer twee weken duren. Tijdens deze periode is het recreatieterreintje tussen de provinciale weg N444 en de trekvaart, net ten zuiden van de Noordwijkerhoekbrug afgesloten.

Nadat de bomenkap is afgerond wordt een deel van het parkeerterrein weer opengesteld en een deel blijft afgesloten. Dit is nodig voor de verdere voorbereiding van de werkzaamheden.


Reacties