Bredere ondersteuning voor Teylingse mantelzorgers

Bredere ondersteuning voor Teylingse mantelzorgers

Sinds 1 februari kunnen mantelzorgers gebruik maken van een vernieuwde (tijdelijke) regeling voor ondersteuning: de Regeling Ondersteuning Mantelzorgers. De gemeenteraad van Teylingen heeft op 31 januari namelijk besloten dat de regeling, die voorheen Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) heette, breder kan worden ingezet.


- Lees verder onder deze advertentie -

Mantelzorgers kunnen nu ook een aanvraag doen voor respijtzorg ofwel vervangende zorg aan huis, klussen in en om het huis of een andere vorm van ondersteuning.

Ondersteuning is maatwerk

De regeling HHT, een tijdelijke regeling die eind 2017 in werking trad, bood mantelzorgers tot 31 januari de mogelijkheid om gebruik te maken van hulp bij het huishouden. Zij konden hierdoor worden ontlast en overbelasting kon zo worden voorkomen, was de gedachte. De mantelzorgadviseurs van Welzijnskompas signaleerden echter dat mantelzorgers in veel gevallen behoefte hebben aan andere vormen van ondersteuning. Het gaat veel meer om maatwerk. Bovendien werd deze regeling in Hillegom al breder toegepast en daar zijn de ervaringen positief.

Wethouder Arno van Kempen:

‘Het is belangrijk dat mantelzorgers zo goed mogelijk worden ondersteund. Een goede balans tussen werk, zorg en ontspanning is van groot belang om de zorg vol te houden. Ik vertrouw erop dat deze nieuwe regeling hieraan een belangrijke bijdrage levert’.

Mantelzorgers kunnen contact opnemen met Welzijn Teylingen als zij een beroep willen doen op deze Regeling Ondersteuning Mantelzorgers.


Reacties