Burgerbegroting: laat online je mening horen

Burgerbegroting: laat online je mening horen Foto: Google streetview

Er dreigt voor 2021 een financieel tekort van 2 miljoen euro voor de gemeente Teylingen. De gemeente is benieuwd naar de mening van bewoners over bezuinigingen en extra inkomsten genereren. Je kunt je mening geven via de online vragenlijst.

De vragenlijst bestaat uit 28 vragen. Zo is de gemeente benieuwd of jij wilt dat ze meer of minder uitgeeft aan openbaar groen, wegenonderhoud en mantelzorg. En ze willen weten wat je vindt van betalen voor langparkeerders bij de stations in Teylingen en een verhoging van de OZB. Ook is er ruimte om eigen ideeën door te geven.

Vul online de vragenlijst in voor de Burgerbegroting.

Begrotingstekort

De gemeente moet steeds meer taken zelf uitvoeren die voorheen bij de overheid lagen, maar de financiële compensatie komt niet overeen met de werkelijke kosten. Dit geldt niet alleen voor de gemeente Teylingen, maar voor vele gemeentes in Nederland. Toch lijkt er vooralsnog op korte termijn geen verandering te komen in de bijdrage vanuit het Rijk, dus dreigt er een financieel tekort. Najaar 2020 stelt de gemeente de begroting op voor 2021 en er moeten keuzes gemaakt worden.

‘Wij vinden het belangrijk om uw mening te horen hoe we als gemeente om kunnen gaan met dit tekort. Wilt u dat de gemeente minder gaat uitgeven of gaan we zoeken naar manieren om hogere inkomsten als gemeente te verkrijgen?’ – gemeente Teylingen

Het nut van een Burgerbegroting

Door online de inwoners te betrekken bij de mogelijkheden ontstaat een Burgerbegroting. De resultaten hiervan worden gedeeld met de gemeenteraadsleden, zodat zij de peiling van de inwoners mee kunnen nemen in het beoordelen van de begroting 2021.
Op 5 november bespreekt de gemeenteraad de begroting 2021 zoals voorgesteld door college B&W.

 


Reacties