Business Platform Teylingen maakt zich zorgen over afsluiting Warmondertolhek brug

Business Platform Teylingen maakt zich zorgen over afsluiting Warmondertolhek brug Foto: InTeylingen

Ondernemersvereniging Business Platform Teylingen maakt zich zorgen over de duur van de afsluiting van de brug bij het Warmondertolhek als deze vervangen gaat worden. De werkzaamheden duren naar verwachting vijf maanden. 

Warmondse ondernemers hebben bij  Business Platform Teylingen(BPT) aangegeven dat vele bedrijven last zullen krijgen van de afsluiting en dat zij daardoor schade leiden.  De brug is aan de zuidzijde van Warmond de verbinding naar Oegstgeest, Leiden en de A44.

In het onlangs gehouden overleg met wethouder Volten heeft het BPT bestuur haar zorgen over de duur van de afsluiting zijn nogmaals geuit.

"Wij begrijpen dat de brug aan vervanging toe is maar de insteek blijft het beperken van de overlast" - bestuur BPT

De brug is in een dusdanige slechte staat dat het geheel vervangen moet worden, waarbij de werkzaamheden naar verwachting vijf maanden gaan duren. Er komt een nieuw dek op een nieuwe fundering en men gaat een nieuwe damwand slaan.

Wat maakt de uitvoering lastig?

Er komt een nieuw dek op een nieuwe fundering en men gaat een nieuwe damwand slaan. Een extern ingenieursbureau begeleidt de gemeente bij de uitwerkingen. De uitvoering is lastig door:

  • de beperkte beschikbare ruimte.
  • de verschillende leidingen (telefonie, internet, elektra, gas en waterleiding) onder de brug. Telefonie/internet gaat men onder de grond boren. Voor de andere leidingen is dit niet mogelijk.
  • verouderde bouwtekeningen; in de loop van de tijd zijn er verschillende zaken toegevoegd en niet beschreven.
  • de gemeentegrens en verschillende andere eigendomsgrenzen.

Zomer 2020 is het de bedoeling dat een start wordt gemaakt met de werkzaamheden. Business Platform Teylingen heeft van de gemeente vernomen dat:  de gemeente en het ingenieursbureau nog steeds in gesprek zijn met de verschillende partijen, en de uitwerking en planning nog niet definitief is. Evenmin staat er een uitvraag bij een aannemer uit.  

In gesprek en meedenken

Op verzoek van het BPT heeft de gemeente toegezegd om beter te kijken naar alternatieven en fasering van de werkzaamheden. Binnen het BPT is bouwexpertise beschikbaar en het aanbod staat dat de ondernemersvereniging creatief willen meedenken; graag samen met de gemeente en het ingenieursbureau.

Alternatieven en fasering

In het gesprek met de wethouder zijn door BPT reeds een aantal mogelijkheden aangegeven zoals het faseren van de bouw waardoor er één rijweg open kan blijven, het opleveren van een prefab brug(deel), het werken in ploegendienst en in het weekend. Ook hebben zij aangegeven dat de uitvraag bij aannemers belangrijk is. Aannemers hebben vaak ook creatieve oplossingen voor problemen.

Kostenplaatje

Het college heeft op 11 februari in de vergadering van de commissie Ruimte een aanvraag gedaan om extra krediet te verlenen voor de vernieuwing van de brug. De totale projectkosten zijn recent geraamd op € 1.020.000. In het investeringsplan is voor dit project €597.000 opgenomen, aanvullend is €423.000 nodig. De extra kapitaallasten van het aanvullend krediet bedragen €21.150 en worden meegenomen in de Kadernota 2021. De commissie adviseert de kredietaanvraag in te brengen als hamerstuk in de raadsvergadering van 12 maart. 

De nieuwe brug wordt ontworpen zodat deze weer 100 jaar kan functioneren en minimaal onderhoud nodig heeft. 

 


Reacties