Carillon wordt toch gerestaureerd

Carillon wordt toch gerestaureerd Foto: Google Maps

Een motie van CDA en GroenLinks en een pleidooi van de Historische Kring Voorhout hebben ervoor gezorgd dat het carillon in Voorhout gerestaureerd wordt. Dit besluit van de gemeenteraad gaat in tegen de eerdere melding van het college dat wegens hoge onderhoudskosten het carillon buitenwerking gesteld zou worden.

Dit werd besloten tijdens de laatste gemeenteraad.

Historische Kring Voorhout in de bres voor het carillon

Kees den Elzen, van Historische Kring Voorhout, sprak tijdens de gemeenteraad in tegen het buitenwerking stelling van het carillon. Als bewaker van de geschiedenis en het karakter van Voorhout, haalde hij aan dat het carillon een lokale kunstvorm is die nu dreigt te verdwijnen. Ook trok Kees enkele argumenten voor het buitenwerking stelling in twijfel. 

Volgens Kees wordt het carillon juist door de Voorhouters gewaardeerd. Hij vroeg zich hardop af hoe gegrond de klachten over geluidshinder waren. Immers hebben mensen ook last van piepende treinen, het geluid van de spoorwegovergang of de carillon in Sassenheim – en deze worden ook allemaal niet aangepast.   

Carillon dit jaar herstellen

De motie van CDA en GroenLinks om nog dit jaar het carillon in goede staat te herstellen en ook in de toekomst te onderhouden is aangenomen met 13 stemmen voor en 10 tegen. Waarbij CDA, D66, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie voor stemden, en VVD en Trilokaal tegen.


Reacties