CDA bezoekt Molen “Hoop doet leven”

CDA bezoekt Molen “Hoop doet leven” Foto: Carla Hilverda- van Leeuwen, kandidaat-lid Hoogheemraadschap Rijnland

Op 20 maart zijn er naast verkiezingen voor Provinciale Staten ook verkiezingen voor het Waterschap Rijnland in de regio.

Voorhoutse molen

Waterschap kandidaat voor het CDA, Carla Hilverda-Van Leeuwen, bracht op 2 maart samen met kandidaten voor Provinciale Staten, Moniek van Sandick en Hans van Ek, een bezoek aan de molen “Hoop doet Leven”. Deze mooie Voorhoutse molen is in het bezit van de Rijnlandse Molenstichting die dit jaar precies 60 jaar bestaat. Zowel bestuur als de molenaars van deze stichting zijn vrijwilligers, waardoor de 46 poldermolens binnen het Hoogheemraadschap Rijnland in stand kunnen blijven.

De Hoop doet Leven uit 1783 fungeert als hulpgemaal voor de Elsgeesterpolder bij extreme wateroverlast of als het gemaal niet functioneert.

Behoud van cultureel erfgoed

Het CDA vindt dat de provincie en het waterschap actief beleid moet blijven voeren op het behoud en versterken van dit culturele erfgoed waardoor we droge voeten houden.

In het verkiezingsprogramma staat verder dat het Waterschap moet zorgen voor waterveiligheid zonder lastenverhogingen voor de burger.

“Efficiëntie, duurzaamheid en rendement op gedane investeringen zijn belangrijke doelen”,

aldus Hilverda die als eerste Zuid-Hollandse vrouw op nr. 10 van lijst CDA verkiesbaar staat voor Waterschap Rijnland.


Reacties