CDA maakt zich zorgen om afgebrande bollenschuur

CDA maakt zich zorgen om afgebrande bollenschuur Foto: Bas van der Veld

CDA Teylingen maakt zich zorgen om de restanten van de bollenschuur van Van Reisen & Zn die op 1 juli bijna helemaal afbrandde. Via raadsvragen wil Sybrinne de Vries achterhalen wat het college B&W doet om het monumentale pand te behouden.

De hulpdiensten hebben hun best gedaan om na twee grote branden in ieder geval de voorkant en dus het aanzicht van de bollenschuur te behouden. Maar het Leidsch Dagblad schreef dat het pand onbeschermd staat te verpieteren en dat er nog geen partij actie lijkt te ondernemen om het monumentale pand te redden. Ook het college B&W heeft hier een rol in, als toezichthouder van de monumentale panden in Teylingen.

CDA wil weten wat er tot nu toe gedaan is vanuit de gemeente om de monumentale bollenschuur te bewaren – en als er niets gedaan is, wat daar de reden voor is. 

Is het college het met de CDA-fractie eens dat te allen tijde voorkomen moet worden dat door een op elkaar wachten van enerzijds de eigenaar en de gemeente en anderzijds de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (een deel van) deze rijksmonumentale bollenschuur voor het nageslacht verloren dreigt te gaan?’ – raadsvraag van Sybrinne de Vries namens CDA 

Ook HKV liet eerder al weten zich zorgen te maken over het monument. De familie heeft het pand altijd goed onderhouden, gerenoveerd en met respect gemoderniseerd waar nodig, maar de brand heeft de toekomst van het pand onzeker gemaakt.

HKV hoopt van harte dat er een maximale inspanning gedaan wordt om de oorspronkelijke vorm zoveel mogelijk te herstellen. De vereniging die het behoud van erfgoed hoog in haar vaandel heeft, zal ontwikkelingen nauwgezet volgen.’ – Historische Kring Voorhout

 


Reacties