CDA opnieuw in de bres voor Fietsmaatjes

CDA opnieuw in de bres voor Fietsmaatjes

De suggestie van de gemeenteraad leidde niet tot een goede oplossing voor de financiële tekorten van Fietsmaatjes. Maar Sybrinne en Reny van het CDA zijn niet voor een gat te vangen. 

Half februari informeerde het CDA naar mogelijkheden voor structurele subsidie als financiële steun voor Fietsmaatjes. Toen verwees de gemeenteraad de partij en de stichting door naar het Jacoba van Beierenfonds.  

Geen oplossing voorgedragen voor structurele kosten

Dit fonds heeft jaarlijks €20.000,- te verdelen onder burgerinitiatieven in de regio. Een fijne mogelijkheid als een initiatief eenmalig een bijdrage nodig heeft, maar Fietsmaatjes ziet structurele financiële tekorten ontstaan door uitgaven zoals onderhoud aan de fietsen.

Poging twee: raadsvragen voor financiering

Sybrinne de Vries en Reny Wietsma van het CDA zijn niet voor één gat te vangen en pakken door voor financiering voor Fietsmaatjes; ze stellen opnieuw vragen aan de gemeenteraad. 

De twee zijn benieuwd waarom de raad de stichting doorverwijst naar het Jacoba van Beierenfonds, terwijl ze zouden moeten weten dat dit geen oplossing is voor de situatie van Fietsmaatjes.

Voorstel: in gesprek voor Wmo ondersteuning

Aangezien de raadsleden erkend hebben dat de stichting voldoet aan de strekking voor Wet maatschappelijke ondersteuning, stelt het duo voor om de mogelijkheden te bekijken om Fietsmaatjes in de toekomst structureel te ondersteunen vanuit het Wmo beleid van de gemeente. 

 


Reacties