CDA stelt vragen over woonzorg visie

CDA stelt vragen over woonzorg visie

Het CDA Teylingen maakt zich zorgen over de toekomstige woonvoorzieningen van ouderen nu ouderen geacht worden langer thuis te wonen. Via raadsvragen willen Sybrinne de Vries en Gerben Dijkstra achterhalen hoever het college B&W is met het opstellen van een woonzorgvisie voor Teylingen.

Nederland vergrijst in hoog tempo. Teylingen telt vanaf 1 januari 2019 meer dan 7.000 inwoners die 65 jaar of ouder zijn. Daar komt bij dat er meer dan 11.000 inwoners tussen de  45 - 65 jaar oud zijn. Eenzaamheid, onvoldoende geschikte woningen en een tekort aan personeel in de zorg blijven de komende jaren nijpende vraagstukken.

De regering heeft een Taskforce Wonen en Zorg ingesteld met als doel dat door alle gemeenten, uiterlijk eind 2020, een concrete analyse wordt gemaakt van de lokale opgaven op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid voor ouderen en andere mensen met een ondersteunings- of zorgbehoefte (zoals bijvoorbeeld de behoefte aan plekken voor beschermd wonen). Deze analyse moet worden vertaald in een woonzorgvisie voor de gemeente Teylingen

Lokale visie op wonen

CDA wil weten wat er tot nu toe gedaan is, vanuit de gemeente, om te zorgen dat mensen veilig in hun eigen woning en leefomgeving oud kunnen worden en of de gestelde termijn van eind 2020 voor het in beeld brengen van de analyse wordt gehaald? De bestaande Woonvisie 2015 – 2020 loopt dit jaar af. Wanneer zal de in voorbereiding zijnde nieuwe Woonvisie ter bespreking en besluitvorming aan de gemeenteraad en de commissie Ruimte worden voorgelegd? 

 


Reacties