CDA vraagt aandacht voor veilige schoolfietsroutes

CDA vraagt aandacht voor veilige schoolfietsroutes Foto: CDA Teylingen

Op 13 februari heeft het CDA Teylingen fietslampjes uitgedeeld. De partij deed dit om aandacht te vragen voor veilige schoolfietsroutes.  

Zichtbaarheid

‘Als je kind iedere dag van en naar school moet fietsen, dan wil je de zekerheid hebben dat de route zo veilig mogelijk is’,

Dit zegt Hans van Ek, kandidaat-Statenlid voor het CDA Zuid-Holland. Om daar aandacht voor te vragen deelde het CDA Teylingen fietslampjes uit bij het Warmonderhek. De ervaring leert helaas dat nog steeds veel mensen zonder licht fietsen. Om hier verandering in aan te brengen voert ook de politie met regelmaat zichtbaarheidscampagnes.

‘Terecht dat de politie hier tijd in steekt’, stelt Hans van Ek: ‘Er gebeuren jaarlijks zoveel onnodige ongelukken. Daarom delen we niet alleen lampjes uit, maar vragen we ook aandacht voor de verkeersveiligheid.’ 

Aanpak Top 100 schoolfietsroutes

Van de ongeveer 600 verkeersdoden per jaar is één derde fietser. Dat kan en moet anders, vindt Carla Hilverda- van Leeuwen, kandidaat lid voor het Waterschap Rijnland: ‘ieder slachtoffer is er één teveel. Daarom wil het CDA dat de provincie de Top 100 schoolfietsroutes onder de loep neemt en de knelpunten oplost. Dat kan door fietspaden duidelijk af te scheiden van autowegen, borden en belijning te verbeteren of maatregelen te nemen bij gevaarlijke oversteekpunten. Voorop staat in ieder geval dat er werk moet worden gemaakt van de veiligheid van onze kinderen.’


Reacties