College Teylingen wil verbod carbidschieten

College Teylingen wil verbod carbidschieten Foto: InTeylingen

Carbidschieten wordt, als het aan het college van Burgemeester en Wethouders ligt,  binnenkort verboden in Teylingen. Het college heeft de Gemeenteraad voorgesteld om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan te passen.

Het college wil voorkomen dat het carbidschieten in de plaats komt van vuurwerk, dat dit jaar geheel verboden is. Grootschalig gebruik van carbid kan mede door ondeskundig gebruik grote gezondheidsschade opleveren.

Op 13 november j.l. besloot de landelijke overheid tot eenmalig vuurwerkverbod voor de komende jaarwisseling 2020-2021. Het besluit werd genomen om extra druk op de toch al zwaar belaste zorg en handhaving te voorkomen.

Carbidschieten is juridisch gezien geen vuurwerk. Het is niet te voorspellen hoe populair het carbidschieten in Teylingen kan worden, maar het blijkt dat de verkoop van carbid op nationaal niveau sinds de aankondiging van het vuurwerkverbod aanzienlijk is gestegen.

“De veiligheidsrisico’s zijn groot”, zegt burgemeester Carla Breuer. “Ondeskundig gebruik van de melkbussen kan veel schade en letsel veroorzaken. Dat willen we niet in Teylingen.”

Teylingen kent geen grootschalige traditie in het carbidschieten. Er is bijvoorbeeld geen vereniging zoals in andere gemeenten die deze traditie levend houdt. Dat is mede de reden om het verbod in te stellen. Ook Lisse en Hillegom stellen het verbod in.


Reacties