Coronavirus: onderwijs op afstand

Coronavirus: onderwijs op afstand Foto: InTeylingen

Het kabinet heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de strijd tegen het Corona-virus. Dit gisteren is bekend geworden dat de kinderopvang en de scholen tot en met 6 april gesloten blijven. 

Basisonderwijs: OBO-scholen

In een spoedoverleg komen de directeuren van de OBO-scholen maandag bijeen om te overleggen wat de mogelijkheden zijn voor onderwijs op afstand. De ouders van leerlingen van OBS de Achtbaan uit Voorhout en OBS het Bolwerk worden geïnformeerd via de lokale schoolleiding. 

Basisonderwijs: Sophia Scholen

Om achterstanden te beperken, gaan alle scholen in Teylingen, die zijn aangesloten bij Sophia Scholen, papieren of digitaal lesmateriaal meegeven. Het lesmateriaal wat wordt aangeboden is bedoeld om achterstanden te beperken.

Lesmateriaal voor thuis

Sophia Scholen benadrukt  dat dit geen volwaardig onderwijs kan zijn. Leerkrachten proberen zo veel mogelijk beschikbaar te blijven voor instructie op afstand, het beantwoorden van vragen en ingeleverd werk nakijken, maar hebben zelf natuurlijk ook met het Corona-virus en alle maatregelen te maken.

We doen wat we kunnen, en rekenen erop dat ouders hun kinderen ondersteunen met het lesmateriaal dat scholen meegeven, zeker indien hun kind in groep 8 zit en dus binnenkort de eindtoets doet. - directie Sophia Scholen

School biedt geen opvang

De directie van Sophia Scholen begrijpt zeer goed dat ouders in de knel kunnen komen nu de scholen sluiten. Ze gaan ervan uit dat opvang thuis of in de omgeving geregeld kan worden. De school biedt geen opvang.

Uitzondering

Opvang op school voor cruciale beroepsgroepen zonder eigen opvang. Er wordt een uitzondering gemaakt voor ouders in cruciale beroepsgroepen. Indien beide ouders daar werken, jouw kind geen gezondheidsklachten heeft en je zelf geen opvang kunt regelen, doet de school haar best die te bieden. Neem eerst contact op met de  school van jouw kind(eren) om dit te bespreken.

Middelbaar onderwijs: RLS

Ook leerlingen van het Rijnlands Lyceum Sassenheim zullen niet meer naar school kunnen komen om het reguliere rooster te volgen. 

Examenkandidaten

Maandag 16 maart gaat de schoolleiding eerst de gevolgen voor de leerlingen uit de examenklassen in kaart brengen om ervoor te zorgen dat ze worden voorbereid op hun laatste School Examens. Hierbij gaan ze ervan uit dat op een of andere manier de SE-week van 23 maart op school doorgang kan vinden. maandag aan het eind van de dag worden de examenkandidaten geïnformeerd over 'hoe nu verder'. 

Digitaal onderwijs

Voor de overige leerlingen worden de komende dagen de mogelijkheden om bijvoorbeeld op afstand (digitaal) onderwijs te ontvangen, onderzocht. Zij ontvangen hier z.s.m. bericht over. 

"We roepen alle leerlingen op om SOM in de gaten te houden en hun eigen verantwoordelijkheid ook te nemen in de voortgang van hun studie." - Annechien Verkade, rector RLS

Middelbaar onderwijs: Teylingen college KTS

Komende maandag en dinsdag gaat de schoolleiding van het Teylingen College: KTS gebruiken om samen met haar medewerkers te bezien welke mogelijkheden er zijn om, voor zover mogelijk, de voortgang van het onderwijs te continueren. Binnenkort wordt de examenkandidaten nader geïnformeerd over de wijze waarop de centrale examens worden afgenomen.

"Hierbij geven wij de prioriteit aan de examenklassen. Wij proberen daarbij gebruik te maken van de mogelijkheden die ICT ons biedt." - A. de Groot, directeur Teylingen College KTS

 


Reacties