Cursus Politiek Actief opnieuw een succes

Cursus Politiek Actief opnieuw een succes Foto: InTeylingen

De 5weekse cursus Politiek Actief van de gemeente Teylingen trok 25 deelnemers die de cursus allen succesvol doorlopen hebben. In september start weer een nieuwe groep.


- Lees verder onder deze advertentie -

Deze vierde editie van de cursus was volgens de cursisten wederom een succes. Zij doorliepen de vijf avonden van de cursus en sloten af met een certificaat. 

Cursus Politiek Actief

De cursus Politiek Actief wordt aangeboden door de gemeente, om de inwoners te informeren en te betrekken bij de politiek. Het geeft inzicht in de gemeentelijke politiek, het reilen en zeilen binnen de gemeenteraad en je leert debatteren en presenteren. 

Deze cursus is een unieke kans voor wie zich wegwijs wil laten maken in het hoe en wat van een politiek actieve functie in Teylingen. Niet alleen als potentieel raadslid, maar ook als lid van een adviesgroep die invloed uitoefent op het beleid in Teylingen.’ – Carla Breuer, burgemeester Teylinger 

Onder leiding van een ProDemos cursusleider en gasten zoals de burgemeester, raadsleden en griffiers, vergroot je jouw kennis van de lokale politiek. Voor sommige is Politiek Actief een eerste stap richting de lokale politiek, anderen gebruiken de informatie om te leren hoe ze meer invloed uit kunnen oefenen op lokale besluitvorming zonder direct aan te sluiten bij een partij.

Ook deelnemen?

Half september start een nieuwe cursus Politiek Actief. Deelnemen is gratis, aanmelden kan via griffie@raadteylingen.nl. Meer informatie over de cursusavonden in september en oktober kan je hier vinden.

Het is voor de samenleving erg belangrijk dat mensen politiek actief zijn. Niet alleen als raadslid, maar ook op andere (bestuurlijke) plekken kunnen inwoners hun politieke interesse en invloed uitoefenen. Met deze cursus proberen we mensen hiervoor te interesseren.’ – Lisanne Korteling, raadsadviseur


Reacties