CV de Bokken actief in de Bokken winkel

CV de Bokken actief in de Bokken winkel Foto: CV de Bokken

Ieder jaar gaat Carnavalsvereniging de Bokken langs de deuren in Voorhout om een kleine bijdrage te vragen van de inwoners. Dit om de activiteiten voor de zieken, ouderen, kinderen & mensen met een beperking van Voorhout te sponsoren. Tijdens de carnavalsperiode is het juist de bedoeling om deze doelgroepen extra in het zonnetje te zetten.

‘We doen het voor de zieken, ouderen, kinderen en mensen met een beperking van Voorhout’

Ieder jaar verzamelen zich ongeveer 50 tot 70 vrijwilligers van Carnavalsvereniging de Bokken zich drie á vier Zaterdagen op rij bij de Bokkenschuur aan de Boekenburglaan om de jaarlijkse Bokkenwinkel te verzorgen. Sinds enkele jaren is Marga Hermans één van de drijvende krachten van de commissie achter deze operatie die voor de vereniging zo belangrijk is.

Steentje bijdragen

Anne Clijsen vult aan dat het vooral gaat om het sociale karakter van de Carnaval in plaats van alleen de reguliere Carnavalsfeesten van vrijdag t/m dinsdag. Beide dames organiseren al een aantal jaar de Bokkenwinkel en deze activiteit levert op die manier al een aardig bedrag op voor de doelgroep. ‘Namelijk de gehandicapten, kinderen zieken en ouderen’, vult Marga aan. Ze verzorgt na afloop soep met broodjes voor iedereen die zich die dag heeft ingezet. Doormiddel van de Bokkenwinkel draagt iedereen een steentje bij aan het sociale karakter van de vereniging.

De zaterdag van de Bokkenwinkel

Afgelopen week is er gestart in het ‘Oude dorp’, dit is ieder jaar de aftrap van de reeks zaterdagen die de vereniging door het gehele dorp laten gaan. Aankomende weekenden zijn de wijken Oosthout, Hoogh Teylingen en de ‘buiten wijken’ aan de beurt om de extra inkomsten voor de vereniging te garanderen. Al met al mogen we trots zijn op deze fantastische vereniging vult Marga Hermans aan. Iedere week maken wij weer een planning voor de wijken en komen de meeste vrijwilligers zich met goede moed melden om mee te lopen voor de Bokkenwinkel.   


Reacties