D66 dient motie in tegen zwerfafval

D66 dient motie in tegen zwerfafval Foto: ZAP - ZwerfAfvalPakkers

Komende donderdag dient D66 een motie in voor het terugdringen van zwerfafval.


- Lees verder onder deze advertentie -

Volgens de partij ligt er vaak zwerfafval in de binnen- en buitenruimtes van Teylingen.

Opvallend veel blikjes, plastic flesjes, lege sigarettenpakjes en peuken op de grond maken een rommelige gemeente. Maar belangrijker nog; zijn slecht voor het milieu en zijn een gevaar voor (wilde) dieren die het plastic opeten of erin verstrikt raken. 

Uitwerking tegen zwerfafval onderdeel raadsprogramma

D66 vraagt het college om specifiek aandacht te besteden aan dit probleem. Door een expliciete uitwerking met betrekking tot zwerfafval op te nemen in het raadsprogramma en door bedrijven, scholen, inwoners en organisaties te stimuleren hun verantwoordelijkheid te nemen rondom zwerfafval.

Zwerfafval is meer dan ‘geen schone gemeente’

Het aanpakken van zwerfafval in de gemeente dient een groter doel dan alleen een schonere gemeente. Volgens D66 draagt een beter zwerfafvalbeleid bij aan het grondstoffenprobleem, het terugdringen van de ‘plastic soep’ en gaat het dierenleed tegen.
Maar ook praktische problemen zoals lekke banden en verstopping van kolken worden soms veroorzaakt door zwerfafval.

117 vuilniszakken zwerfafval in 3 maanden

De vrijwilligers van ZAP (ZwerfAfvalPakkers) in Sassenheim, Voorhout en Warmond ruimen regelmatig zwerfafval op. In de periode van 26 maart t/m 28 juni 2018 heeft de groep 117 vuilniszakken nodig gehad voor hun opruimacties in Voorhout. 

De motie wordt ingediend tijdens de Kadernota op donderdag 5 juli.

 

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties