D66 slingert de discussie over een groenere toekomstvisie aan

D66 slingert de discussie over een groenere toekomstvisie aan Foto: D66 Teylingen

De gemeenteraad en de partijen denken na over mobiliteit in en verstedelijking van Teylingen in de toekomst. D66 neemt hierin het voortouw en deelde in de commissie Ruimte hun visie en startte de discussie met andere partijen.

D66 pleitte in de commissie Ruimte deze week dat we als gemeente meer regie moeten nemen als het aankomt op de duurzame inrichting van de leefomgeving in Teylingen.

De partij heeft zelf een groene visie als het gaat over de toekomst en wil dat ook in de toekomst de leefomgeving veilig, gezond en biodivers blijft in de regio. Bij keuzes en beslissingen moet er (meer) gekeken worden naar de ruimtelijke kwaliteit – niet alleen met een korte termijn blik adhoc oplossingen bedenken en de regio volbouwen met woningen, bedrijven en boven en ondergrondse infrastructuur.

Een Teylingen lightrail in 2040?

In de discussie tijdens de commissie Ruimte werd gekeken naar het jaar 2040 en wat we dan zouden willen als gemeente.

D66 zelf ziet veel in bijvoorbeeld een regionale lightrail en fietssnelwegen om de bereikbaarheid van Teylingen te verbeteren en een groenere leefomgeving te creëren. Trilokaal, PvdA en ChristenUnie zijn het met elkaar eens dat dergelijke plannen niet alleen over Teylingen moeten gaan, maar dat het breder getrokken moet worden naar de regio. Een lightrail is leuk, maar alleen als het netwerk groter is dan Teylingen.

VVD roept op ook de auto niet te vergeten: het OV is belangrijk en groen, maar veel mensen zijn voor hun werk nu eenmaal afhankelijk van een auto. Het is ook de taak van de gemeente om de autobestuurder te bedienen.

CDA is voor het stimuleren van OV en fietsgebruik en twijfelt of korte termijn oplossingen zoals nu voor de Van Pallandtlaan in Sassenheim duurzaam genoeg zijn. Ook zijn zij het met de VVD eens dat je ook moet inspelen op (stijgend) autoverkeer. CDA voorziet dat tegen die tijd elektrische auto’s de standaard zijn, waardoor ze ook minder vervuilend zijn.

Verschillende partijen zitten binnenkort bij elkaar om hier verder over te discussiëren.

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties