De berm komt tot bloei, tijd om te maaien

De berm komt tot bloei, tijd om te maaien Foto: InTeylingen

De provincie Zuid-Holland beheert haar wegbermen ecologisch. In de periode half september tot eind oktober wordt er onderhoud gepleegd aan de bermen en watergangen in Teylingen. 


- Lees verder onder deze advertentie -

Bermen

Van 17 september tot en met 4 oktober worden de bermen in Teylingen gemaaid door de firma J. Jonker & zn. Dit gebeurt hoofdzakelijk door een tractor met maaier.

Watergangen

Ook het uitmaaien en onderhouden van de watergangen start binnenkort, deze werkzaamheden beginnen 23 september en duren tot ongeveer 25 oktober.

Afval afkomstig van de werkzaamheden

Maaiafval wordt meegenomen en er wordt een gebiedseigen zaadmengsel ingezaaid na groot onderhoud aan een weg of berm. Het maaisel/slootvuil dat vrijkomt bij het opschonen van de watergangen blijft een tijdje op de kant liggen. Dit is om het water uit te laten zakken en eventuele dieren de kans te geven om weer terug het water in te gaan.

Verkeershinder

De tractor rijdt tijdens de werkzaamheden langzamer dan het overige verkeer. Het laden van het slootvuil kan kortdurend verkeersoverlast veroorzaken. Houd gepaste afstand als je erachter rijdt en neem de verkeersregels in acht bij eventueel inhalen.

 


Reacties