De Gele Hesjes tegen de banken

De Gele Hesjes tegen de banken

  Wij zijn net terug uit Frankrijk, waar de protesten tegen de verhoogde benzineprijzen inmiddels zijn uitgelopen op een veel breder verzet tegen het gehele systeem. Daaronder ook de financiële instellingen, met hun hoge rentes en kosten gelardeerd met slechte dienstverlening en bureaucratie. Niet geheel onherkenbaar! Maar zijn er wel alternatieven?

Geschreven door Chantal Brouwer - van der Werff

Regeltjes en bureaucratie

Banken vergoeden nog steeds nauwelijks rente op spaargeld. En hun leningen zijn gebonden aan zoveel regeltjes dat mensen door de bomen het bos niet meer zien. Daarnaast viert de bureaucratie ouderwets hoogtij en beland je meestal bij een ondeskundig call center als je iemand van de bank wilt spreken. Het is aldus niet vreemd dat de ergernissen zich opstapelen en mensen hun heil ergens anders zoeken.

Op ons kantoor komen klanten met vragen hoe zij hun wensen financieel haalbaar kunnen maken. Na een gedegen inventarisatie proberen wij dan advies te geven. Soms is daar een professionele partij bij betrokken, maar steeds vaker ook informele investeerders: mensen die vermogen ‘op de plank’ hebben liggen en een beter rendement zoeken dan hun spaarrekening. Zo ontstaat er een win-winsituatie voor geldleners en geldvragers.

Advies om beter rendement 

Aan de kant van de geldleners komt de vraag dus vaak voort uit een advies om beter rendement. Daarbij speelt natuurlijk ook het risico dat mensen willen lopen een rol. Het is dan ook een belangrijk en noodzakelijk onderwerp bij dat advies. Naast sparen en beleggen  kunnen we dan als alternatief het uitlenen als informeel investeerder adviseren.

Onze rol is het ondersteunen, adviseren en faciliteren bij de afspraken die bij dit soort ‘matches’ gemaakt moeten worden. Men wil zaken schriftelijk vastleggen en ook afspraken maken voor het geval zich problemen voordoen. Daarom hebben wij inmiddels verschillende protocollen die bij dit soort situaties toegepast kunnen worden. Wij zorgen dat de partijen duidelijke afspraken maken. De geldleners moeten bekend zijn bij ons en ook aantonen dat zij goed zijn voor hun geld. Aan de andere kant moeten er aan de vraagkant ook genoeg zekerheden gesteld worden om de risico’s acceptabel te houden.

Signalen uit de maatschappij 

Uiteindelijk hebben wij een soort markt van vraag en aanbod zien ontstaan, waarbij via-via steeds meer geldleners en geldvragers de weg weten te vinden, op zoek naar een match.

Duidelijk is wel dat waar er niet wordt gereageerd op signalen uit de maatschappij, er vanzelf een sub-beweging ontstaat die voor verrassende oplossingen kan zorgen. Wij zijn blij dat we daar een bijdrage aan kunnen leveren. Wilt u ook meer rendement op uw vermogen? Of wilt u juist geld lenen tegen goede en eerlijke voorwaarden? Kom eens kennismaken!

Dit was onze laatste column in 2018. Ook namens mijn collega Kees Boonstra, wensen u fijne feestdagen en een, ook financieel, gezond 2019.

 

Financieel Adviesbureau Boonstra Sassenheim. 0252-223405 of www.faboonstra.nl


Reacties