De Zonnebloem afdeling zoekt vrijwilligers

De Zonnebloem afdeling zoekt vrijwilligers Foto: Zonnebloem afd Voorhout

Afdeling Voorhout van de Zonnebloem organiseert, in normale tijden, activiteiten voor en bezoeken aan haar gasten. Zo’n bezoek thuis, bij een gast die dat wil, bestaat uit een praatje met koffie of thee erbij. Onze gasten zijn inwoners van Voorhout die zich eenzaam voelen en een lichamelijke beperking hebben. Door de Coronacrisis hebben we onze activiteiten en bezoeken aan huis tijdelijk moeten stoppen. Wel hebben we enkele malen, op veilige afstand, attenties afgegeven bij onze gasten thuis.

Maar, in de loop van dit jaar hopen we toch weer aan de slag te kunnen. De plannen liggen klaar maar er is EEN groot probleem … we komen vrijwilligers tekort! Daarom een beroep op iedereen die ons wil helpen om onze gasten weer wat kleur aan het leven te geven.

 

Wij organiseren ongeveer 12x per jaar een activiteit. Alle hulp is daarbij welkom, ook al kun je maar een paar keer. Je bent van grote waarde bij de begeleiding van de gasten tijdens de activiteit, van vervoer per auto tot begeleiding ter plaatse. Daarnaast is er een grote behoefte aan vrijwilligers die een gast thuis willen bezoeken. Je kunt de vaak aanwezige eenzaamheid doorbreken en je bouwt een fijn contact op.

 

Als vrijwilliger krijg je twee keer per jaar een activiteitenlijst, met het verzoek ons aan te geven voor welke activiteiten je je als vrijwilliger aanmeldt. Voor meer informatie kun je terecht bij Dineke van der Meijden, telefoon 0252 215173.

 

Veel gasten bij ons bij de Zonnebloem

Die hebben geen Teams en geen Zoom

Aandacht is goed

Een lach en een groet

Wordt vrijwilliger met eeuwige roem.


Reacties