Deel permanente bewoners Watertuin moet nu echt weg

Deel permanente bewoners Watertuin moet nu echt weg Foto: CDA Teylingen

Decennialang is permanente bewoning op recreatiepark Watertuin in Warmond gedoogd. Maar op 11 november jl. besloot de Raad van State dat dit nu echt afgelopen is. Bewoners van zestien huizen mogen er niet meer permanent wonen. Ook al woont een aantal er al vele jaren en dachten ze er de rest van hun leven te kunnen blijven.

Op het Warmondse recreatiepark staan 68 woningen. De gemeente Teylingen gedoogt het permanent bewonen van 27 huizen. Het gaat dan om mensen die voor 2003 hun intrek hebben genomen. Iedereen die na 2003 op het recreatiepark is gaan wonen, moet nu op zoek naar een ander onderkomen. Het gaat om de bewoners van zestien huizen. Tien daarvan zijn in beroep gegaan, maar de Raad van State heeft op 11 november beslist dat ook zij hun huis moeten zien als een recreatiewoning, waar niet permanent gewoond kan worden.

Vanwege het gedoogbeleid van de gemeente én de verwachtingen die daardoor zijn gewekt, vroeg de CDA-raadsfractie in september 2018 via een motie om bewoners die hun woning voor 1 juli 2018 permanent bewoonden, maar na 2003 hebben betrokken, ook te gedogen. Deze motie kreeg indertijd geen meerderheid. Gevolg is dat (veelal oudere) bewoners van 16 huizen deze zullen moeten verlaten met alle ingrijpende gevolgen voor hen van dien.

De CDA-fractie betreurt het dat door de houding van de meerderheid van de raad indertijd en de uitspraak van de Raad van State geen invulling is gegeven aan handhaving met de menselijke maat.

Bron: CDA Teylingen


Reacties