Digitaal meedenken over het ‘landschappelijk raamwerk’ van Nieuw Boekhorst

Digitaal meedenken over het ‘landschappelijk raamwerk’ van Nieuw Boekhorst Foto: gemeente Teylingen

Nieuw Boekhorst is een geplande woningbouwlocatie aan de rand van Voorhout. Voor de zomer is tijdens een webinar de eerste gebiedsanalyse van stedenbouwkundig bureau Echo gepresenteerd. Met veel input uit een digitale enquête en diverse één-op-één gesprekken is een volgende stap gezet in de planvorming.

Nieuw Boekhorst wordt de nieuwste wijk van Voorhout. Het gebied is ongeveer 40 hectare groot en ligt tussen de Noordelijke Randweg, het spoor, de Beukenrode en de Boekenburglaan. Gemeente Teylingen en vijf marktpartijen (Heijmans/ Terra ontwikkeling, Ballast Nedam, Roosdom Tijhuis, Syntrus/ Achmea en Novaform) begeleiden samen de planvorming.

Landschappelijk raamwerk

Op dit moment is het landschappelijk raamwerk in concept gereed. Het biedt de eerste kaders voor de verdere ontwikkeling van Nieuw Boekhorst. In dit filmpje presenteert Linde Elsinga van Echo dit landschappelijk raamwerk.

Participatie is een belangrijk onderdeel bij de ontwikkeling van Nieuw Boekhorst. De komende periode ontvangen we daarom graag de kansen en zorgen die mensen hebben over het landschappelijk raamwerk. Wat is positief aan het raamwerk? En waar moet extra aandacht voor zijn? Op een laagdrempelige manier verzamelen we online deze feedback.

Uitnodiging: digitale meedenktafels op 15 oktober

Voor de mensen die graag actiever meepraten over het landschappelijk raamwerk organiseert Werkorganisatie HLTsamen op donderdagavond 15 oktober ‘meedenktafels’. In kleine groepen worden verschillende onderwerpen besproken om het landschappelijk raamwerk verder aan te scherpen en aan te vullen.

Vanwege de verscherpte coronamaatregelen zijn de ‘meedenktafels’ digitaal. Deelnemers kunnen zich via deze link aanmelden voor één van de twee tijdstippen. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor deze gesprekken.

Naar een gebiedsvisie voor Nieuw Boekhorst

In deze fase van de planontwikkeling wordt toegewerkt naar een gebiedsvisie voor Nieuw Boekhorst. Het doel is om deze gebiedsvisie in het voorjaar van 2021 vast te laten stellen door de gemeenteraad. Daar wordt nu stap voor stap naar toe gewerkt met een intensief participatietraject.

Na vaststelling van de gebiedsvisie volgt de verdere planuitwerking, inclusief onderzoeken, procedures en andere voorbereiding. Volgens de huidige planning start de realisatie van Nieuw Boekhorst in 2024.


Reacties