Geen tijdelijke noodlokalen bij Andreasschool

Geen tijdelijke noodlokalen bij Andreasschool Foto: InTeylingen

De Andreasschool, onderdeel van Sophia Scholen heeft een oplossing gevonden om het leslokalen tekort op te vangen. Op een andere locatie van Sophia Scholen in Voorhout staan lokalen leeg. Hierdoor is het plaatsten van noodlokalen niet meer van toepassing. 

Eerder dit jaar werd de aanvraag voor tijdelijke huisvesting op het sportveld bij de Andreasschool door Sophia Scholen ingetrokken. De reden hiervoor was verspilling van middelen omdat het om tijdelijke uitbreiding gaat en op andere locatie in Voorhout staan leslokalen leeg. Sophia Scholen moest hierdoor haar koers verleggen. 

Tijdelijke huisvestiging

Ouders en leerlingen van de Andreasschool zijn deze week in een nieuwsbrief geïnformeerd dat leerlingen van groep 3 en 4 vanaf schooljaar 2020-2021 tijdelijk gebruik maken van leegstaande lokalen in het Clustergebouw aan de Jacoba van Beierenweg. Door de ruimte die daar beschikbaar is wordt het mogelijk om met 2 groepen 3 te starten. De school krijgt een eigen afdeling en gaat de komende schooljaren gebruik maken van 4 lokalen. 

Uitbreiding Andreasschool

De Andreasschool was ooit bedacht met vier lokalen meer dan uiteindelijk is gebouwd. De gemeente Teylingen heeft deze uitbreiding al meegenomen in haar huisvestigingsplan en begroting. Door de bouw van de woningen op Nieuw Boekhorst zijn de onderwijsbesturen en de gemeente aan het onderzoeken wat de beste mogelijkheid is voor de realisatie van de extra lokalen voor de Andreasschool:

  • Vier lokalen op de Andreasschool bouwen
  • Een dependance van de Andreasschool in Nieuw Boekhorst

De gemeenteraad wordt binnenkort geïnformeerd.


Reacties