Geen zwarte piet meer voor Sophia Scholen

Geen zwarte piet meer voor Sophia Scholen Foto: misign InTeylingen

Sophia Scholen, het overkoepelend orgaan van veel basisscholen in de Duin- en Bollenstreek, heeft besloten dat hun scholen het Sinterklaasfeest niet langer vieren met zwarte piet. De scholen mogen zelf beslissen hoe ze wel invulling geven aan piet: roetveeg, andere kleuren of misschien alleen een Sinterklaas.

Waar sommige scholen afgelopen jaren al eerder het Sinterklaasfeest gevierd hebben met een aangepaste piet, maakt de organisatie nu een gezamenlijk statement dat ze afscheid nemen van zwarte piet.

Zwarte piet is bijna nooit kwetsend bedoeld, laat staan racistisch, maar wordt wel zo ervaren, ook in onze regio, ook op onze scholen. We zijn allen opgegroeid met zwarte piet, geven er dus niet op af en weten dat het moeilijk kan zijn om zo’n traditie in je eentje te veranderen. Juist daarom zetten we deze stap met al onze scholen samen.’ – Omar Ramadan, bestuursvoorzitter Sophia Scholen

Zorgvuldig overleg met meerdere partijen

Volgens het bestuur is het besluit om afscheid te nemen van zwarte piet is zorgvuldig genomen. Er heeft overleg plaatsgevonden met onder andere de schooldirecteuren, toezichthouders, medezeggenschapsraden van ouders en personeel en onderwijswethouders; allen kwamen met een positief advies.

School geeft zelf invulling aan piet

Sophia Scholen benadrukt dat ze piet aanpassen met respect voor mensen die waarde hechten aan zwarte piet. Hoe de pieten er dit jaar precies uit komen te zien kan per school verschillen; de scholen mogen zelf invulling geven aan het uiterlijk van piet.  

De volgende basisscholen in Teylingen zijn onderdeel van Sophia Scholen:

  • De Rank – Sassenheim
  • De Kinderburg – Sassenheim
  • De Overplaats – Sassenheim
  • De Springplank – Sassenheim
  • De Startbaan – Sassenheim
  • De Regenboog – Voorhout
  • Andreas – Voorhout
  • Antonius – Voorhout
  • Emmaus – Voorhout
  • De Buitenplaats – Warmond

 


Reacties