Gemeente blijft bij nieuw uitstallingsbeleid

Gemeente blijft bij nieuw uitstallingsbeleid Foto: InTeylingen

Veel ondernemers zijn het niet eens met het nieuwe uitstallingsbeleid in de centra van Teylingen, die geldt sinds 1 augustus 2019. PvdA Teylingen vroeg zich via raadsvragen af of het nieuwe beleid wel iets toevoegt of dat het vooral kwaad bloed zet bij de ondernemers. Uit de antwoorden van het college blijkt dat zij de nieuwe regels blijven handhaven.

Vooral ondernemers uit de kern Voorhout zijn boos. Het doel van het uitstallingsbeleid is een vrije doorgang houden voor alle gebruikers van de stoep. 

Ontevreden ondernemers

Volgens de PvdA hebben veel ondernemers in de afgelopen jaren individuele afspraken gemaakt met de gemeente over hun uitstallingen – deze afspraken worden van tafel geveegd met het nieuwe uitstallingsbeleid. Wat de ondernemers ook tegen de borst stuit is dat het stuk stoep voor de winkel vaak eigen grond is, maar daar mogen ze nu niet naar eigen inzicht uitstallen.

De ondernemers in de Herenstraat ervaren deze* als een onrecht en als een bewuste belemmering in hun ondernemerschap omdat afspraken met de gemeente geschonden worden….
Deze ongerichte acties* hebben als enig effect een sterk verminderd draagvlak voor de politiek en gemeentelijk beleid. Bovendien kan de gemeente rechtszaken tegemoetzien wanneer ze niet on gesprek gaat met de ondernemers.’ – uit de raadsvragen van de PvdA

*verwijzing naar handhaving van het uitstallingsbeleid

PvdA heeft uitgezocht dat, ook waar de ondernemers zich niet aan alle regels van het nieuwe beleid houden, in alle gevallen wel de stoepbreedte voor voorbijgangers naar de norm van 1,20 meter is. 

Uitstallingsbeleid werkt niet overal

Er worden in de vragen verschillende voorbeelden aangehad waar het nieuwe beleid juist averechts werkt. Zo worden afspraken uit het verleden niet langer nagekomen, moeten bloembakken die geplaatst zijn in overleg met de gemeente, ineens weg en zorgen uitstallingen die volgens de nieuwe regels geplaatst worden in sommige gevallen voor ondoorgankelijke situaties.  

De partij vraagt zich hardop af of het maatwerk dat altijd toegepast is voor uitstallingen in de winkelstraten van Voorhout niet veel beter werkt dan de nieuw opgestelde regels.

Vindt het college dit nu echt de manier waarop wij met onze ondernemers moeten omgaan?’ – uit de raadsvragen van de PvdA 

Reactie van het college

Ondernemers moeten hun (gewenste) uitstallingen melden bij de gemeente. Het college laat weten dat ze bezig zijn met de verwerking hiervan en dat er gewerkt wordt aan een voorstel voor mogelijk maatwerk. Als een ondernemer kan aantonen dat de afspraken in het verleden zijn vastgelegd, wordt hier rekening mee gehouden.

Ook eigen grond zit vast aan een bestemmingsplan

Uit de antwoorden van het college blijkt dat alleen een doorgang van 1,20 meter niet voldoende is, maar dat ondernemers aan alle nieuwe uitstallingsregels moeten voldoen. Ook is eigen grond, geen aanleiding tot eigen regels. Grond valt altijd binnen een bestemmingsplan, in de meeste gevallen hebben stoepen voor winkels een openbare bestemming en gelden de regels voor dat bestemmingsplan – in dit geval dus het uitstallingsbeleid.

Alle raadsvragen van de PvdA en de antwoorden van het college lezen? Die vind je hier.

 

Uit berichten op onder andere Facebook blijkt dat niet alle ondernemers zich kunnen vinden in het beleid, noch de uitleg.

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties