Gemeente houdt hoge prijzen OverTeylingen niet tegen

Gemeente houdt hoge prijzen OverTeylingen niet tegen

Met meerderheid van stemmen, van VVD, Trilokaal en D66, heeft de gemeenteraad donderdag 7 november besloten om géén gehoor te geven aan de ingediende motie over de ‘koopprijzen van nieuw te bouwen woningen in het plan Overteylingen-Oost in strijd met de door de gemeenteraad eerder vastgestelde Woonvisie 2015- 2020.

Het CDA, Groen Links,  CU en PvdA wilden met deze motie bereiken dat de verkoop van de dure woningen opgeschort zou worden.

Verkoop heeft gewoon doorgang

Ondanks dat de motie reeds van tevoren was rondgezonden en er voor de raadsleden gelegenheid was zich in te lezen, werd het CDA niet in de gelegenheid gesteld de motie toe te lichten en is er tégen de behandeling van deze motie gestemd. Dit is volgens het CDA in strijd met de regels zoals die voor het indienen van moties gelden en zal “nog een staartje krijgen”. Gevolg is dat de verkoop van de te dure woningen, volgens planning, op vrijdag 8 november van start gaat.

Géén antwoord op schriftelijke vragen

Eind oktober heeft Sybrinne de Vries van het CDA schriftelijke vragen gesteld aan het college over deze strijdige afspraken. Tot op heden is door het college geen antwoord gegeven. Komende dinsdag zal hierover in de commissie Ruimte verder worden gesproken.


Reacties