Gemeente Teylingen beraadt zich over verloren OZB zaak

Gemeente Teylingen beraadt zich over verloren OZB zaak

Het gerechtshof Den Haag heeft op 12 mei 2020 een ondernemer uit Teylingen in het gelijk gesteld in zijn zaak tegen de Gemeente Teylingen waarin hij stelt dat de gemeente Teylingen onterecht een extra bijdrage heeft geïnd over meerdere belastingjaren.  De gemeente laat weten druk bezig te zijn het ondernemersklimaat in Teylingen te verbeteren.  

Via Belastingen Bollenstreek heeft de gemeente Teylingen kennis genomen van de uitspraak in dit hoger beroep die door een ondernemer is aangespannen. Deze uitspraak wordt nu nog bestudeerd. De uitspraak is alleen gericht op de belastingaanslag over 2017 van de bezwaarmaker.  

Wethouder Volten heeft via Belastingen Bollenstreek kennis genomen van de uitspraak in het hoger beroep. In de vergadering van de commissie DEB op 18 mei laat de wethouder weten te begrijpen dat de gemeenteraad behoefte heeft aan informatie en geeft aan dat de raadsleden vervolgraadsmemo's ontvangen met een uiteenzetting van het juridisch en maatschappelijk effect van deze uitspraak.

De afgelopen tijd heeft gemeente Teylingen zich zeer ingespannen om de lokale ondernemers te helpen om door de coronacrisis te komen. Ook met de Centrumvisie zijn wij bezig om het ondernemersklimaat in onze kernen te verbeteren. Daarvoor is samenwerking nodig en samenwerking berust op wederzijds vertrouwen. Ik zou het heel jammer vinden als wij door deze uitspraak nu weer de nadruk gaan leggen op de verschillen in plaatst van de overeenkomsten die er zijn. Wij geloven in een sterk ondernemersleven in onze kernen en zetten daar vanuit de gemeente de schouders onder. - Marlies Volten, Wethouder Teylingen

De lokale politieke partijen wachten de vervolgraadsmemo af voordat zij zich uitspreken. 

 


Reacties