Gemeente Teylingen wil beeldbepalende objecten behouden

Gemeente Teylingen wil beeldbepalende objecten behouden Foto: InTeylingen

Dinsdag 24 september zijn inwoners van Teylingen van harte uitgenodigd om binnen te lopen bij de informatieavond over de start van het bestemmingsplan voor behoud van Beeldbepalende objecten.     


- Lees verder onder deze advertentie -

Gezicht en karakter van Teylingen

De meest beeldbepalende objecten bestaan uit gebouwen, maar ook hekwerken en een waterpartij maken deel uit van het voorontwerpbestemmingsplan. Al deze objecten bepalen het gezicht en karakter van de gemeente Teylingen. Ze zijn om die reden het behouden waard. Om bescherming te bieden aan het behoud van deze objecten is een voorontwerpbestemmingsplan ‘Beeldbepalende objecten, Teylingen’ opgesteld.  

Locaties objecten

Alle eigenaren van de objecten zijn per brief geïnformeerd. Het paraplubestemmingsplan ‘Beeldbepalende objecten Teylingen’ heeft betrekking op de adressen:

Sassenheim

 • Hoofdstraat 63 / 85 / 102 / 137 / 143 / 157 / 197 / 303
 • Julianalaan 5 / 9 / 11 / 13 / 15
 • Molenstraat 33 / 35
 • Prins Hendriklaan 2
 • Rijksstraatweg 31 (de Keet van Oud)
 • Teijlingerlaan 11 / 13 / 15 / 17 / 19 / 21 / 23 / 25 / 29 / 31 / 33 / 35 / 37 / 39 / 41 / 43 / 45 / 47 / 49 / 51 / 51a / 53 / 55 / 57 / 59 / 61
 • Vijverlaan / van Pallandtlaan: de openbare waterpartij
 • Wasbeekerlaan 22b: de Watertoren

Voorhout

 • Jacoba van Beierenweg 49 / 51 / 93
 • Oude Herenweg 17 / 17a
 • Rijnsburgerweg 56

Warmond

 • Beatrixlaan 14 / 16
 • Bisschopslaan / Herenweg: Entreepartij Mariënhaven
 • Burgemeester Ketelaarstraat 23
 • De Baan: de muziektent
 • Dorpsstraat 19 / 91
 • Gemeentehaven 3
 • Herenweg 1a / 47 / 49 / 50 / 51 / 53 / 55 / 57 / 59 / 86a
 • Krusemanstraat 5
 • Langebrug 2
 • Oosteinde 1 / 11c / 13
 • Oranje Nassaulaan 13 / 18 / 31
 • Postdam 5
 • Sweilandpolder 9 / 9b

 Locaties beschermd dorpsgezicht

 • Dorpsstraat 19, Warmond
 • Herenweg 50, Warmond
 • Teylingerkade: Openbare parkeerplaats (aan de kopzijde van Teylingerkade 9 en tegenover Teylingerkade 3 / 4, Warmond)
 • Teylingerkade: Het openbare gedeelte ter hoogte van de zijgevel van Vennemeerstraat 2, Warmond

 Slopen niet zonder meer mogelijk

De regeling van het voorontwerpbestemmingsplan heeft als doel dat de opgenomen objecten niet zonder meer gesloopt kunnen worden. Bij aanvragen om sloopvergunning moet inzicht gegeven worden over het nieuw te bouwen plan. De erfgoedcommissie beoordeelt dan of de bestaande (karakteristieke) waarden voldoende terug komen in het nieuwe plan. Bij vergunningsplichtige bouwactiviteiten (aan de buitenzijde van het pand) wordt het plan getoetst door de erfgoedcommissie.
Bouwactiviteiten waarvoor geen vergunning hoeft te worden aangevraagd worden door dit bestemmingsplan niet beperkt. Vergunningsvrij bouwen blijft dus mogelijk.

Bestemmingsplan ter inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 19 september ter inzage. Vanaf dat moment kunnen belanghebbenden zes weken lang een inspraakreactie richten aan het college van burgemeester en wethouders. Het voorontwerpbestemmingsplan ’Beeldbepalende objecten, Teylingen’ is overigens een zogenaamd ‘paraplu’-voorontwerpbestemmingsplan. Door te werken met een ‘paraplu’-plan kunnen nieuwe bestemmingsplanregels worden toegevoegd aan bestaande bestemmingsplanregels. 

Inloopavond

De inloopavond op 24 september van 19:00 tot 21:00 uur in het bestuurscentrum in Voorhout.  

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties