Gemeente Teylingen wil leegstand winkelpanden aanpakken

Gemeente Teylingen wil leegstand winkelpanden aanpakken Foto: InTeylingen

Winkelleegstand is in Nederland een probleem, ook de gemeente Teylingen heeft hiermee te maken. Het is het meest zichtbaar in de kern Voorhout maar ook in Sassenheim en Warmond is leegstand. 

Begin dit jaar heeft onderzoeksbureau Locatus het rapport ‘Winkelleegstand’ opgeleverd. Daaruit blijkt dat in Nederland na een aantal jaren van dalende leegstand, vorig jaar de leegstand voor het eerst sinds 2015 weer is opgelopen. De leegstand steeg landelijk van 6,7% op 1 januari 2019 naar 7,3% op 1 januari 2020.

Situatie in Teylingen

Voor de gemeente Teylingen heeft Locatus de volgende cijfers:

  • Totaal aantal verkooppunten: 353
  • Aantal leegstaande panden: 18
  • Leegstand uitgedrukt in %: 5,1 

In de provincie Zuid-Holland is de leegstand gemiddel 7,1 %

De cijfers van Locatus laten zien dat Teylingen er niet slecht op staat in vergelijking met andere gemeenten in Zuid-Holland of in vergelijking met gemeenten van eenvergelijkbare grootte. Het is echter wel belangrijk om bij deze cijfers een aantal opmerkingen te maken:

  • Door een aanpassing van de berekening is het lastig om de vergelijking met voorgaande jaren te maken. Deze nieuwe berekening geeft in de toekomst echter wel een beter beeld, omdat naast detailhandel nu ook horeca en consumentgerichte dienstverlening (zoals een kapperszaak) wordt meegerekend.
  • Bovenstaande cijfers geven alleen het beeld voor Teylingen als geheel.
  • Leegstandcijfers zijn sterk afhankelijk van het meetmoment.

Wat kunnen we hiermee?

Om ervoor te zorgen dat deze cijfers aankomende jaren niet gaan oplopen geven experts op gebied van retail in Nederland, aan dat de partijen vastgoed, gemeente en ondernemers goed moeten gaan samenwerken en moeten ingrijpen.

Dit is ook één van de speerpunten van de Centrumvisie en de Detailhandelsvisie die op 17 februari in de  tijdens een opiniërende discussie van de drie raadscommissies wordt besproken. Inwoners zijn van harte welkom als toehoorder. Voor de inwoners wordt ook een avond georganiseerd in april waar zij kunnen meepraten.

 


Reacties