Gemeentelijke jaarrekening: positief saldo over 2018

Gemeentelijke jaarrekening: positief saldo over 2018 Foto: Pixabay

College B&W heeft de jaarrekening over 2018 aangeboden aan de gemeenteraad. Hierin is te lezen dat Teylingen 2018 afsluit met een positief saldo.

Via jaarrekening legt het college verantwoording af over de uitgevoerde activiteiten en de kosten en baten hiervan. Teylingen sluit 2018 af met een positief saldo van €1.851.657,-. Ruim boven de begroting die voor 2018 was gemaakt.

Projecten (deels) naar 2019

Dit heeft verschillende redenen. Zo zijn sommige 2018plannen niet dat jaar gestart, andere zijn wel gestart maar lopen door in 2019 waarmee kosten (en deels baten) ook in dat jaar vallen. Van een aantal projecten is de voorbereiding in 2018 gedaan, maar door omstandigheden begon de uitvoer pas dit jaar. Het college stelt voor om het budget van deze projecten door te schuiven naar de jaarrekening van 2019. Het gaat om een bedrag van €810.000,-. Dit voorstel moet nog goedgekeurd worden door de raad.

Teylingen kan Sociaal Domein nog bolwerken

Landelijke nieuwsmedia meldde laatst dat veel gemeentes afsluiten met negatieve saldi, voornamelijk door oplopende kosten van de zorg. Gemeente Teylingen kan tot zo ver deze kosten opvangen, maar het Sociaal Domein (waar onder andere zorgkosten onder vallen) is ook voor onze gemeente de grootste kostenpost.

Vergeleken met de landelijke situatie zijn we financieel minder kwetsbaar dan veel andere gemeenten. Gecombineerd met het positieve saldo kunnen we tevreden zijn met dit resultaat.’ – wethouder Bas Brekelmans

Zelf de jaarrekening 2018 inzien? Dat kan hier.


Reacties